Einde gemeenteberichten Meierij

Deze week verschijnt de gemeentepagina voor het laatst in de Meierij. Vanaf 1 april plaatst de gemeente haar redactionele nieuws in de lokale bladen en op de lokale websites plaatsen. Hierover zijn afspraken gemaakt met deze lokale media. 

Redactionele publicaties

Het gaat dus om de redactionele publicaties, de publicaties die tot nog toe stonden op de eerste bladzijde in de Meierij. Concreet gaan de publicaties naar het Haarens Klokje, ’t Pomphuiske, Het Esseblad en de Wegwijzer en de sites haaren.nu, helvoirt.net, eschweb en udenhoutcentraal.nl. Biezenmortel heeft geen eigen lokale media maar doet van oudsher al mee met  Udenhout. Vandaar onze keuze voor het Udenhoutse blad en de Udenhoutse website.

Openbare bekendmakingen

Daarnaast hebben we uiteraard nog de openbare bekendmakingen, de verplichte publicaties over vergunningaanvragen, verkeersmaatregelen etc. Deze berichten worden wekelijks geregistreerd op de site overheid.nl. De gemeente is niet langer verplicht om deze ook schriftelijk bekend te maken, maar kiest ervoor om dit toch te doen. De publicatie van de openbare bekendmakingen zal in de Meierij blijven plaatsvinden. Hiervoor is gekozen vanwege de aard van de berichten en de omvang.