Gemeenteraadverkiezing en raadgevend referendum Wiv

Op 21 maart gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hieronder volgt meer informatie hierover.

Toegekende lijstnummers gemeenteraadverkiezing woensdag 21 maart 2018

Op 9 februari heeft het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Haaren, nummers toegekend aan de kandidatenlijsten. In een openbare zitting werd besloten dat de definitieve kandidatenlijsten de volgende nummers kregen: 

1. Samenwerking ‘95

2. Progressief ‘96

3. CDA

4. VVD

Het hoofdstembureau heeft alle lijsten geldig verklaard. De volledige kandidatenlijsten ontvangt u, samen met de stempassen, begin maart thuis. Tot 19 februari liggen ze ter inzage op het gemeentehuis.

Raadgevend referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen vindt het referendum plaats.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak informatie te geven aan de kiezer over de wet waar het referendum over gaat. Deze informatie kunt u vinden op de website http://www.referendum-commissie.nl/.

Vanaf 21 februari zijn de volledige teksten van de WIV 2017 beschikbaar op de website elkestemtelt.nl en kunt u deze inzien op het gemeentehuis. U kunt dan ook een exemplaar meenemen.