Gladheidsbestrijding

Nu de temperatuur buiten daalt, wordt de kans op gladheid weer groter. Dit betekent dat de mannen van onze buitendienst voor dag en dauw in de weer zijn om de gladheid te bestrijden. Het is onmogelijk om bij gladheid op alle wegen in de gemeente zout te strooien of sneeuw te ruimen. Waar onze mannen van de buitendienst wél komen met de strooi- of veegmachine, leest u hieronder.

Waar wordt gestrooid en waar niet?

Op de strooikaart ziet u globaal op welke wegen in geval van gladheid zout gestrooid wordt en/of sneeuw geruimd. De blauwe lijnen vormen samen de strooiroute. Dit zijn de wegen die de dorpen met elkaar verbinden, de fietspaden, de busroute, de calamiteitroutes en een aantal ontsluitingswegen. Bekijkt u ook eens het gladheidbestrijdingsplan.

Preventief strooien

Met het gladheidbestrijdingsmateriaal kan ook preventief gestrooid worden. Dit betekent dat we niet meer hoeven wachten tot het glad  is maar eerder kunnen strooien wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

Hulp van ontvangende gemeenten

De gladheidsbestrijding van de dorpen Biezenmortel en Esch wordt vanaf dit jaar uitgevoerd door de ontvangende gemeenten. Dit betekent dat de wegen in Biezenmortel door de gemeente Tilburg gestrooid worden en in Esch door de gemeente Boxtel conform ons strooibeleid. De dorpen Helvoirt en Haaren worden door de eigen gemeentelijke dienst uitgevoerd.

Deze aanpassing vloeit voort uit de naderende herindeling van de gemeente Haaren en de personele bezetting. Op deze manier waarborgen we dat de gladheidbestrijding in alle dorpen voldoende gewaarborgd blijft.

Helpt u een handje?

Onze én de buitendienst van ontvangende gemeenten doen hun best om ervoor te zorgen dat u veilig gebruik kunt maken van de gemeentelijke wegen en fietspaden. We kunnen echter niet overal de gladheid bestrijden en het lukt niet altijd om de wegen waar zout gestrooid of sneeuw geruimd wordt volledig ijs- of sneeuwvrij te maken, bijvoorbeeld vanwege aanhoudende sneeuwval.

We doen daarom een beroep op u, onze inwoners en ondernemers, om elkaar een handje te helpen bij het sneeuwvrij maken van trottoirs, inritten en wandelpaadjes in de omgeving van uw woning en/of bedrijfspand. Op diverse plaatsen in onze gemeente hebben we vorige winter veel behulpzame inwoners gezien die geheel belangeloos dorpsgenoten hierbij hielpen. Dat verdient een compliment. We kunnen sneeuwval en vorst niet voorkomen. We kunnen wel samen proberen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.