Gun uw kind muziekonderwijs

De gemeente Haaren stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor muziekonderwijs. Wil uw kind op muziekles? U kunt dan een bedrag van € 250,- aan subsidie ontvangen voor kinderen tussen de zeven en achttien jaar. Het gaat dan over muziekonderwijs dat door een muziekvereniging uit onze gemeente wordt aangeboden.

Hoe werkt het?

De muziekles wordt aangeboden door onderstaande muziekverenigingen. Ook voor het instrument hebben de verenigingen regelingen. De subsidie wordt in mindering gebracht op de factuur, die de muziekverenigingen aan de ouders sturen.

Wilt u meer weten over het muziekonderwijs? Neem dan per e-mail contact op met één van onderstaande muziekverenigingen of neem een kijkje op hun website.

Harmonie Kunst Adelt in Helvoirt
E-mail: info@harmoniekunstadelt.nl
Website: www.harmoniekunstadelt.nl

Muziekvereniging Sint Willibrordus in Esch
E-mail: secretariaat@fanfare-esch.nl
Website: www.muziekvereniging-esch.nl

Muziekvereniging Sint Gregorius in Haaren
E-mail: secretariaat@sintgregorius.nl
Website: www.sintgregorius.nl

Welzijnsfonds

Ouders met een beperkt inkomen kunnen in aanmerking komen voor een uitkering uit het Welzijnsfonds. Dat fonds keert voor kinderen een bedrag van € 290,- op jaarbasis uit, zodat uw kind mee kan doen aan maatschappelijke activiteiten. De uitkering uit het Welzijnsfonds mag worden ingezet om het (resterende bedrag van het) muziekonderwijs te betalen. Het Loket Welzijnsfonds is op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar op 0411 65 59 90.