Inwonersbijeenkomsten agrarisch geurbeleid

Op 19 juni en 20 juni zijn er inwonersbijeenkomsten over nieuw agrarisch geurbeleid. Nieuw beleid moet beter aansluiten op ontwikkelingen in de veehouderijsector en op wensen van veehouders en overige inwoners.

Vergunning verlening en planvorming

In de gemeente zijn er circa 170 veehouderijen, waarvan er 50 intensief vee houden. Er zijn gebieden waar bedrijven en woningen op korte afstand van elkaar staan.  De gemeente moet bij vergunningverlening en planvorming een afweging maken tussen de mogelijkheden voor de veehouderijen en het woon- en leefklimaat bij woningen.

Partners ontwikkeling geurbeleid

Om nieuw agrarisch geurbeleid te maken werkt de gemeente samen met een aantal partners. Dit zijn de GGD, ZLTO, ondernemersvereniging Haaren, Recron, stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren en Duurzame Energie Haaren. Deze partners denken op een aantal momenten met de gemeente mee. Daarnaast willen we ook op twee inwonersbijeenkomsten informatie ophalen bij u.

Waar en wanneer

  • Op 19 juni in Den Domp in Haaren voor Haaren en Esch.
  • Op 20 juni in De Vorselaer in Biezenmortel voor Biezenmortel en Helvoirt.

De avonden beginnen om 19.30 uur, met inloop vanaf 19.15 uur.

Programma

  • Welkom en toelichting wethouder Vromans.
  • Introductie geurbeleid door gespreksleider.
  • In groepen discussie over geurbeleid aan de hand van stellingen.
  • Afsluiting en uitleg vervolgtraject wethouder Vromans

Aanmelden

Graag vooraf aanmelden via info@haaren.nl onder vermelding van "Geurbeleid Haaren" en aangeven met hoeveel personen u komt.