Jaarstukken 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Haaren stelt aan de raad voor om de Jaarstukken 2019 (oftewel de jaarrekening) vast te stellen. Hiermee geeft het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de bestede middelen in 2019.

Inzage

U kunt de Jaarstukken 2019 inzien in het gemeentehuis. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak via (0411) 62 72 82. Wilt een exemplaar ontvangen? Dan vragen wij hiervoor een vergoeding.

Wanneer in de raadsvergadering?

De jaarstukken 2019 staan op de agenda van de raadsvergadering van 24 september.