Leerlingenvervoer voor schooljaar 2020-2021

Sommige leerlingen kunnen gebruik maken van leerlingenvervoer. De gemeente Haaren kent vier mogelijkheden voor leerlingenvervoer: fietsvergoeding, openbaar vervoer, georganiseerd vervoer per taxi of bus of een kilometervergoeding.

Dit jaar is de laatste keer dat u de aanvraag indient bij de gemeente Haaren. Vanaf volgend schooljaar 2021-2022 vraagt u in het voorjaar van 2021 leerlingenvervoer aan bij de gemeente waar uw dorp vanaf 1 januari 2021 onder valt.

Aanvraag indienen

Wilt u een aanvraag voor leerlingenvervoer indienen? Op onze pagina Leerlingenvervoer vindt u een aanvraagformulier en een toelichting. Voor alle aanvragen leerlingenvervoer geldt dat u deze op tijd vóór 16 juni 2020 (dus ruim vóór de start van het nieuwe schooljaar) moet indienen. De aanvraag, die u indient, valt onder de Verordening leerlingenvervoer gemeente Haaren 2015. Indien uw kind dit schooljaar gebruik heeft gemaakt van het leerlingenvervoer heeft u inmiddels een e-mail ontvangen voor de nieuwe aanvraag voor de schooljaar 2020-2021.

Aanvragen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Met de invoering van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Haaren 2015 is er het een en ander veranderd voor leerlingen die een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs bezoeken. Zo kijken wij  of uw kind in staat is om zelfstandig of onder begeleiding met de fiets of het openbaar vervoer naar school te reizen. Hiervoor kunnen wij bijvoorbeeld de Voor Elkaar Pas toekennen. Deze OV-pas kan uw kind en een begeleider onbeperkt en gratis gebruiken voor een jaar. Mocht uw kind volgend schooljaar naar het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan, dan kunt u alvast gaan oefenen met het zelfstandig reizen. Het college kan eventuele externe (vervoers)adviezen van deskundigen betrekken, die bij de beoordeling van de aanvraag van belang zijn.

Geen, niet tijdig of onvolledige aanvragen

Indien wij geen, niet tijdig of een onvolledig aanvraagformulier voor het schooljaar 2020-2021 ontvangen, kan de consequentie zijn dat er voor het nieuwe schooljaar geen besluit wordt genomen over het leerlingenvervoer. U dient dan zelf naar een oplossing te zoeken.

Besluit

Na ontvangst van de complete aanvraag beslist het college van burgemeester en wethouders binnen acht weken. Bij een positieve beschikking wordt er een vervoersvoorziening bekostigd in de vorm van een fietsvergoeding, OV, aangepast vervoer (taxi) of eigen vervoer.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Milia de Beer. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0411) 62 72 82 of via e-mail: gemeente@haaren.nl. U kunt ook onze pagina Leerlingenvervoer raadplegen.