Onderhoud openbaar groen

Om het openbaar groen en het gemeentelijk bomenbestand duurzaam in stand te houden wordt er regelmatig onderhoud gepleegd, bomen vervangen of groen reconstructies uitgevoerd. 

Werkzaamheden 2017

 • reguliere werkzaamheden, afhankelijk van het seizoen wordt er regelmatig onderhoud gepleegd: onkruidbeheersing in beplantingen, knippen van hagen, maaien van gazons, onkruidbeheersing op verhardingen en het verwijderen van zwerfvuil. Bewoners en vrijwilligers helpen ons hierbij, dit waarderen wij enorm!
 • bomeninspectie, dit najaar worden 5000 bomen beoordeeld op gezondheid, stabiliteit en snoeibehoefte
 • snoeien bomen, dit najaar worden ruim 2000 bomen gesnoeid
 • planten en bomen vervangen, na aanplanting groeien niet alle bomen en beplantingen goed. In de winterperiode worden deze bomen en beplantingen vervangen

Projecten

 • Vergroening sportpark Haaren
  ​Afgelopen jaar is er gewerkt aan de vergroening van het sportpark in Haaren ter verbetering van de aankleding van het park, biodiversiteit en beheerbaarheid van het park. Zo zijn er met behulp van vrijwilligers en de kinderen van groep 8 van De Hasselbraam en De Klim-Op stroken ingezaaid met bloemenmengsel, is er een houtril geplaatst en zijn er vogelnest- en vleermuizenkasten opgehangen. Aanpassingen buitenruimte Sprankel Haaren:
  • er wordt een kunstgrasveldje aangelegd om de kinderen laten voetballen
  • er wordt een nieuwe zandbak aangelegd
  • een  zandbak wordt omgebouwd tot een picknickplaats
  • een zandbak wordt verkleind
  • er worden hekwerkjes rond een aantal plantvakken geplaatst
    
 • Bloeymanstraat Helvoirt
  In de herfstvakantie wordt de Bloeymanstraat in Helvoirt voorzien van nieuwe bomen en beplanting.
   
 • Roonsestraat Haaren
  In de Roonsestraat worden slechte bomen verwijderd en worden er een aantal nieuwe bomen geplant.
   
 • Gildehof Helvoirt
  Samen met de bewoners is besloten om de beplanting onder de berkenbomen te verwijderen en er gras te zaaien. Later in het jaar worden er een aantal bomen verwijderd en nieuwe terug geplaatst.
 • Tempeliersdal 13-36 Haaren
  In overleg met de bewoners worden 5 bomen verwijderd en opnieuw geplant. Het mooie straatbeeld blijft hierdoor behouden.
 • Tempeliersdal 37-59
  Samen met de bewoners is er besloten om de straat smaller te maken, om de snelheid van de auto’s terug te dringen. Ook worden er nieuwe bomen en hagen geplant.
   
 • Biezen Haaren
  De bomen op het pleintje aan de Biezen zijn de laatste jaren erg hard gegroeid. Om ervoor te zorgen dat de bomen goed blijven groeien worden de Essen en 1 Els verwijderd. De beukenbomen blijven staan.
 • Zandkantseweg Biezenmortel
  De Zandkantseweg wordt geflankeerd door 2 tot 3 rijen eikenbomen. Voor het behoud van deze bomenlaan is een dunningsplan opgesteld. Door bomen te verwijderen krijgen de bomen die blijven staan meer kans om goed te groeien. Ook bevorderd dit de veiligheid van de weggebruiker. Tevens gaan we een aantal nieuwe bomen planten om de laan voor de toekomst veilig te stellen.
 • Sportpark en parkeerplaats Esch
  Het sportpark in Esch kenmerkt zich door de groene aankleding en de haagstructuren. Deze beplantingen hebben groot onderhoud nodig om de bomen de ruimte te geven en het park goed beheerbaar te houden. Ook geven een aantal bomen te veel schaduw op de velden en wordt er door een aantal bomen te veel water onttrokken waardoor de kwaliteit van de voetbalvelden achteruit gaat.
   
 • Heikant Esch
  In de wegberm van de Heikant in Esch staan hoofdzakelijk Amerikaanse eiken, waarin een aantal in slechte staat verkeren. Er worden twintig bomen verwijderd en vijftien blijven staan.
 • Groenstraat, Heesakker en Kantstraat
  In de wegberm van de Groenstraat, Heesakker en kantstraat staan 13 afstervende eikenbomen. Deze worden verwijderd en opnieuw geplant.