Onderhoudswerkzaamheden sloten

In onze gemeente liggen, verdeeld over de vier dorpen, ongeveer 155 km watergangen (sloten) die jaarlijks geheel of gedeeltelijk gemaaid worden. Dit doen we volgens de ‘Verordening waterhuishouding Noord-Brabant’. In de praktijk betekent dit dat we de sloot laten maaien en het vrijkomende slootmaaisel deponeren bij de eigenaar die grond bezit langs deze watergang.

Om schade aan drainage- en regenwaterafvoeren te voorkomen tijdens de maaiwerkzaamheden aan de sloten, moeten de eigenaren deze afvoeren in het werk duidelijk aangeven.

Iets wijzigen? Geef het op tijd door!

Wilt u, als eigenaar of pachter, eerder gemaakte afspraken wijzigen of wilt u nieuwe afspraken maken? Neem dan voor vrijdag 2 oktober 2020 contact met ons op per e-mail via w.d.kadt@haaren.nl. Vermeld ook het kadastrale nummer. Na deze datum is het helaas niet meer mogelijk om voor dit jaar nog mutaties door te geven.

Meer informatie

Het slotenonderhoud vindt plaats in de periode oktober tot en met december 2020. Het werk wordt uitgevoerd door Loon-, maai- en grondwerken J. Bouw BV uit Beek en Donk. Voor meer informatie kunt u telefonisch terecht bij Willem Jan de Kadt van de afdeling Ruimte en Samenleving van de gemeente Haaren via (0411) 62 72 82.