Oprichting Van Gogh Nationaal Park

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 september besloten deel te nemen aan de oprichting van het Van Gogh Nationaal Park (VGNP). Onze gemeente heeft een sterke binding met VGNP vanwege de aanwezigheid van Van Gogh erfgoed locaties in Helvoirt. Door de directe ligging aan natuurgebied Loonse & Drunense Duinen vormt gemeente Haaren een belangrijke toegangspoort tot het Van Gogh Nationaal Park.

Van Gogh Nationaal Park

Het VGNP in oprichting is bedoeld als vliegwiel voor de gezamenlijke ontwikkeling van natuur, landschap, cultuur en regionale economie. Het Van Gogh National Park kent nog geen duidelijk afgebakend gebied. Het kerngebied is gelegen tussen Tilburg-Waalwijk-Den Bosch-Helmond-Eindhoven.

Samenwerkingsverband

In de Stuurgroep Van Gogh National Park werken vertegenwoordigers van lokale en regionale overheidspartijen nauw samen met organisaties vanuit de toeristische branche, natuurbehoud en diverse maatschappelijk betrokken organisaties. Voor dit samenwerkingsverband heeft de provincie een kwartiermaker ter beschikking gesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Milou Broks – de Laat van de gemeente Haaren, telefoonnummer (0411) 62 72 82 of via e-mail: gemeente@haaren.nl.