Pilot: gewoon gezond

In de maanden juni t/m november 2017 start de gemeente Haaren een pilot om burgerinitiatieven te stimuleren op het gebied van gezondheid. Het gaat om concrete plannen van inwoners op het gebied van: bewegen, gezonde voeding, ontmoeten en een gezonde omgeving.

Inhoud pilot

De pilot wordt begeleid door twee professionals van de GGD Hart voor Brabant: Carla Schoot en Majorie van den Berg. Zij focussen zich in eerste instantie op de verkenning in de vier dorpen van de gemeente Haaren: wie zijn de sleutelfiguren, welke professionals werken veel samen met de inwoners, welke initiatieven en ideeën zijn er al? Met andere woorden, waar zit de energie? Het streven is dan ook om de inwoners de initiatieven en ideeën zelf te laten uitvoeren, waarbij het begeleidingsteam de nodige ondersteuning biedt door middel van informatie, faciliteiten en door mensen te verbinden.

Meedoen

Iedereen kan participeren, een goed initiatief op gebied van ontmoeten, bewegen, voeding en omgeving kan immers overal ontstaan. Voor deelname of vragen over de pilot mail je naar: majorie.vd.berg@ggdhvb.nl of c.schoot@ggdhvb.nl.