Procesregisseur opsplitsing aangesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2018 organisatieadviseur Audrey Rohen uit Nijkerk aangesteld als procesregisseur voor de opsplitsing van de gemeente Haaren. 

Procesregisseur Audrey Rohen heeft veel ervaring bij gemeentelijke herindelingen, specifiek bij opsplitsing van gemeenten. Zo was zij als projectregisseur betrokken in de provincie Friesland bij de opsplitsing van de gemeente Littenseradiel en Boarnsterhim.

In het complexe proces waar de gemeente Haaren de komende jaren mee te maken krijgt, is het belangrijk dat er een goede match is tussen alle betrokken partijen en organisaties. Daarom gaat de regisseur als eerste een plan van aanpak opstellen. Hiervoor wordt tien weken uitgetrokken. Na realisatie van het plan van aanpak gaan de gemeente en de procesregisseur met elkaar in gesprek over het vervolgproces.