Programmabegroting 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Haaren heeft de Programmabegroting 2018 voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierin zijn het voorgenomen beleid en de financiƫle consequenties hiervan opgenomen voor 2018 en verder.

Inzage

U kunt de Programmabegroting 2018 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het boekwerk kunt u, tegen vergoeding, opvragen bij de gemeentewinkel. Daarnaast is de begroting ook te raadplegen via de gemeentelijke website.

Wanneer in raadsplein en raadsvergadering?

Op 12 oktober wordt de programmabegroting behandeld tijdens het raadsplein en op 26 oktober is de raadsvergadering.

Ook u bent van harte welkom!