Raadsvergadering anders van opzet

De raadsvergadering van 2 april vindt in verband met het coronavirus niet plaats in het gemeentehuis in de raadszaal. Op dit moment wordt onderzocht op welke manier de vergadering zal worden vormgegeven, bijvoorbeeld schriftelijk of via een digitale verbinding. De gemeenteraad en zijn leden kunnen een mening geven over de raadsvoorstellen die voorliggen. Deze raadsvoorstellen kunt u op onze website bekijken. Later zullen de raadsbesluiten formeel worden bekrachtigd in een raadsvergadering in de raadszaal.