Runsdijk en kruising Postelstraat in Esch enkele weken dicht vanaf 9 september

Vanaf de bebouwde kom grens Runsdijk tot en met de kruising met de Postelstraat wordt de weg opnieuw ingericht. De versmalling met drempel  wordt verwijderd en de kruising met de Postelstraat wordt heringericht. Zo ontstaat een overzichtelijker beeld. Bij de nieuwe zijweg bij het nieuwbouwplan Reigerskant komt een nieuwe gelijkwaardige kruising.

Complexe werkzaamheden

Onder de grond  wordt dan ook meteen het oude riool vervangen en leggen we een regenwaterriool aan. De werkzaamheden zijn,  ondanks de geringe lengte van het werk, complex. Dit komt mede door de grote hoeveelheid kabels en leidingen in de grond. De aannemer verwacht ongeveer zes weken nodig te hebben. Voor een omleiding wordt gezorgd.

Omleiding

Autoverkeer richting de A2 wordt omgeleid via Boxtel. Fietsers kunnen (met de fiets aan de hand) langs het werk lopen. De kinderen kunnen op de normale manier naar school (worden gebracht).

Let wel: de kruising  Postelstraat en Runsdijk is afgesloten. Daarom zal in deze periode de Postelstraat tijdelijk in twee richtingen open zijn.