Stand van zaken reconstructie N65 te Helvoirt

De  Raad van State  heeft onlangs uitspraken gedaan die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor alle projecten en bestemmingsplannen in Nederland die deel uitmaken van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De reconstructie van de N65 maakt ook deel uit van het PAS.

In het PAS zijn (toekomstige) maatregelen opgenomen die een positief gevolg hebben op de hoeveelheid stikstof in beschermde natuurgebieden. Nu blijkt dat deze PAS niet als basis mag worden gebruikt voor het vooraf geven van toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Zo’n toestemming vooraf mag niet op grond van de Europese Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn stelt namelijk dat juist vooraf vast moet staan dat de geplande maatregelen daadwerkelijk resultaat hebben. In de komende periode vinden daarom nadere onderzoeken en berekeningen plaats.

Wat betekent dit voor de reconstructie van de N65 in Helvoirt?

Het college van Haaren vindt luchtkwaliteit zeer belangrijk en heeft daarom besloten te wachten met de procedure van vaststelling van het Ontwerp bestemmingsplan voor de reconstructie van de N65 te Helvoirt. Zodra meer duidelijk is over de Europese Habitatrichtlijn, zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. 
In de tussentijd  wordt verder gewerkt aan de uitwerking van het plan en het ontwerp.