Subsidieregeling herbestemming monumenten

De landelijke ‘Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten’ is weer opengesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober tot en met 30 november 2019.

De subsidieregeling heeft betrekking op het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van herbestemmen en het wind- en waterdicht houden van monumentale objecten. Niet alleen voor rijksmonumenten, maar ook voor gemeentelijke monumenten en andere karakteristieke gebouwen kan een beroep worden gedaan op deze regeling.

Gratis ondersteuning en meer informatie?

Vanwege het grote cultuurhistorische en maatschappelijke belang van herbestemming biedt het Monumentenhuis Brabant gratis ondersteuning aan bij het indienen van de subsidieaanvraag. Belangrijk is dat de goede onderzoeksvragen worden gesteld en dat alleen zaken worden onderzocht die ook echt van belang en nodig zijn.

Voor meer informatie kunt u mailen naar h.gunter@monumentenhuisbrabant.nl.