Subsidieregeling voor vergroening buitengebied

Heeft u als agrariër of particulier grond in het buitengebied en uw wilt het landschap mooier maken door de aanleg van bloemrijke (akker)randen, de aanplant van bomen en struiken of de aanleg van een poel? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aantrekkelijke vergoeding. Deze vergoeding geldt voor de inrichting, de grond en het beheer. Een unieke regeling die geen andere provincie in ons land heeft!

U kunt ook in aanmerking komen voor een jaarlijkse beheervergoeding voor het beheer van landschapselementen buiten het erf die u nu al heeft en die periodiek onderhouden moeten worden. Denk daarbij aan het knotten van wilgen, het opschonen van een poel of het snoeien van bomen.

Het geld is beschikbaar gesteld door acht gemeenten in Midden-Brabant, de waterschappen en de provincie Noord-Brabant. De regeling staat bekend als STIKA-regeling.

Mooier landschap, meer bijen, meer uilen, meer…

Door nieuwe landschapselementen aan te leggen, wordt het buitengebied aantrekkelijker. Niet alleen om er te wonen, te werken en te recreëren, maar het biedt ook meer ruimte aan typische soorten van het agrarisch cultuurlandschap. Denk dan aan de patrijs, kerk- en steenuil, kikkers, zangvogels en honing- en wilde bijen. Voor de bijen is zelfs een specifiek ‘bijenpakket’ gemaakt met veel inheemse bloemen.

Veldcoördinator voor gratis advies

Bent u geïnteresseerd in de regeling? Neem dan contact op met de veldcoördinator. Hij geeft u gratis advies. Voor de gemeente Haaren is dit Jack van den Berg, hij adviseert namens Stichting Duinboeren. U kunt hem bereiken via: tel: 06 109 808 95 of per e-mail: jack@orbis.nl

Mocht u als vereniging geïnteresseerd zijn in de regeling dan kunnen wij ook een presentatie verzorgen.