Vergoeding aanschaf laptop kinderen

Heeft u geen geld voor een computer of laptop voor uw kind(eren) in het basis- of voorgezet onderwijs? Scholen gaan er vaak vanuit dat kinderen/scholieren hun huiswerk kunnen maken op een computer of laptop. Maar dat is niet altijd waar. Vaak is dit voor ouders te duur om te kopen.

Maximaal  €550 vergoeding

Heeft u ook dit probleem? Dan kunt u via de Wet Bijzondere Bijstand misschien een vergoeding krijgen om toch een laptop of computer te kopen voor uw kind(eren). Deze vergoeding is maximaal €550,00 per kind

Wat zijn de regels?

  • Uw kind is tussen de 8 en 18 jaar oud.
  • U heeft een (bijstands-)uitkering of een ander inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum inkomen.
  • Uw vermogen mag niet meer zijn dan volgens de Participatiewet is toegestaan. Dit is €  12.040,-voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders.(Vermogen is bijvoorbeeld: geld op uw bankrekening, een auto, grond, woning, aandelen, etc.)

*Opeisbare schulden worden onder bepaalde voorwaarden in mindering gebracht op het vermogen.

Let op!

Vraag eerst de vergoeding aan en koop daarna pas de laptop of computer!

Hoe vraagt u de vergoeding aan?

Als u de vergoeding wil aanvragen kunt u dit doen bij Loket WegWijs Haaren. Het telefoonnummer is (0411) 65 59 90. Van maandag tot en met vrijdag zijn zij bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur. Of kijk op www.haaren.nl bij Zorg en Welzijn en reageer via het contactformulier.