Zeven lintjes uitgedeeld in gemeente Haaren

Waarnemend burgemeester Yves de Boer reikte op vrijdag 26 april zeven lintjes uit aan vrijwilligers in de gemeente. De gelukkige ontvangers waren de heer Luciën Schevers, mevrouw Berna Verhoeven- Hullegie, de heer Bert Opsteeg, de heer Frans van Lith, de heer Cees van Roessel, mevrouw Ardi Pompe en mevrouw Donny Krijnen. Alle zeven inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 

Verdiensten

De heer L.T. Schevers (18 januari 1946) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Luciën Schevers ontving de Koninklijke onderscheiding voor de volgende activiteiten:

 • Vanaf 2003: vrijwilliger en bestuurslid van de biljartvereniging Esch;
 • Vanaf 2008: vrijwilliger bij KBO afdeling Esch;
 • Vanaf 2012 technisch ondersteuner bij de radiozender Radio Maria Nederland.                                     

Mevrouw B.M.C. Verhoeven-Hullegie (21 april 1950) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Berna Verhoeven-Hullegie ontving de Koninklijke onderscheiding voor de volgende activiteiten:

 • Vanaf 1980: mede-initiatiefnemer, medeorganisator en penningmeester van de werkgroep voor de jaarlijkse wandeltocht ‘Te voet te veld’ te Helvoirt;
 • Vanaf 1990: vrijwilliger bij de Open kerk te Helvoirt;
 • Vanaf 2008: oprichter, organisator en penningmeester van het buurtfeest van de Juliana- en Antoon Coolenstraat te Helvoirt;
 • Vanaf 2012: vrijwilliger bij zorgcentrum De Leijenhof;
 • Vanaf 2017: chauffeur bij de buurtbus.

De heer F.A. van Lith (9 september 1948) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Frans van Lith ontving de Koninklijke onderscheiding voor de volgende activiteiten:

Diverse functies bij Vereniging 55+

 • Vanaf 2002: leider van de Toneelafdeling “Hier Zémme”;
 • Van 2009-2015: lid van de werkgroep voorbereiding bouw HelvoirThuis;
 • Van 2011-2015: voorzitter;
 • Vanaf 2015: adviseur met betrekking tot muzikale, creatieve en educatieve activiteiten.

Overige activiteiten

 • Vanaf 1980: muzikant bij de Pebbelstone Jazz Band;
 • Vanaf 1978: vrijwilliger bij Stichting Openbaar Carnaval Helvoirt;
 • Van 1991-1998: regisseur en creatief medewerker bij Stichting Comité Helvoirt;
 • Van 2011-2015: initiator van diverse activiteiten samen met verschillende organisaties zoals ontmoetingsdagen voor de vrijwilligers;
 • Vanaf 2015: regisseur bij de jongerentoneelvereniging “Van Alles Wat” te Helvoirt.

De heer C.A.J. van Roessel (27 april 1943) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Cees van Roessel ontving de Koninklijke onderscheiding voor de volgende activiteiten:

 • Van 1961-1965: vrijwilliger bij jeugdcircus Il Grigio;
 • Van 1964-1974: cultureel adviseur en cursusleider bij KPJ kring Tilburg;
 • Van 1970-1985: vrijwilliger filmclub Haarens Journaal;
 • Van 1989-2014: vrijwilliger bij scouting Sint Joris;
 • 1994-2000: secretariaat en PR van gemengd koor Sine Nomine;
 • 2003-heden: bestuurslid en vrijwilliger bij Gedenkplaats Haaren;
 • 2005-heden: secretaris van de activiteitencommissie van KBO-Haaren;
 • 2006-heden: voorzitter van de Zonnebloem afdeling Haaren/Esch.

Mevrouw A.J.M. Pompe-Van Gulick (18 juni 1939) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ardi Pompe – Van Gulick ontving de Koninklijke onderscheiding voor de volgende activiteiten:

 • Van 1973-1985: medeoprichter en bestuurslid van de Tennisclub Bergambacht;
 • Van 1975-1997: medeoprichter en secretaris van de Stichting De Zevender, zelfstandig wonen voor ouderen te Schoonhoven;
 • Van 1977-1997: bestuurssecretaris en vrijwilliger van de Stichting Welzijn Ouderen Schoonhoven en betrokken bij de oprichting van het Dienstencentrum;
 • Vanaf 2002: penningmeester en vrijwilliger van de leesclub Haaren;
 • Van 2003-2006: mede-initiatiefnemer en voorzitter van de fotoclub Shoot te Haaren en Oisterwijk;
 • In 2015: initiatiefnemer van het Boekenruilpunt in Den Domp;
 • Vanaf 2015: vrijwilliger bij tuinclub De Balsemienen.

Mevrouw D.A. Krijnen-Lübeck (4 september 1942) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Donny Krijnen-Lübeck ontving de Koninklijke onderscheiding voor de volgende activiteiten:

 • Van 1978-1992: Peuterspeelzaalleidster bij stichting Peuterspeelzalen Haaren;
 • Van 1981-1996: vrijwilliger bij de Missie Fancy Fair te Haaren;
 • Vanaf 1986: vrijwilliger bij Zorgstichting ’t Heem, locatie Haarensteyn te Haaren;
 • Van 1995-2007: bestuurslid en vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen Haaren;
 • Van 1998-2003: vrijwilliger bij de mobiele Wereldwinkel te Haaren.

De heer L.M. Opsteeg (21 oktober 1939) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Bert Opsteeg ontving de Koninklijke onderscheiding voor de volgende activiteiten:

 • Vanaf 1969: voorzitter en lid van de Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius Haaren;
 • Vanaf 1976: medeoprichter en voorzitter van de Groep Midden Brabant van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging;
 • Van 1988-1992: bestuurslid van de Bijenhoudersbond van de NCB (thans ZLTO;
 • Vanaf 2002: vrijwilliger bij KBO, afdeling Haaren;
 • Vanaf 2005: medeoprichter en voorzitter van het imkercafé te Haaren.