Zomerreces gemeenteraad

Donderdag 5 juli is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Op de agenda staan de Perspectiefnota en de richting bepaling van de dorpen van de gemeente Haaren (Toekomst Haaren)

Op 6 september is het eerstvolgende Raadsplein. De eerstvolgende raadsvergadering is op 20 september. Meer informatie vindt u op een andere pagina van deze website.