Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure. De omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. De inrit- /uitritvergunning vraagt u in de gemeente Haaren op een andere manier aan.

Vergunningen publiceren wij op www.overheid.nl. Wilt u de vergunningen digitaal ontvangen, meld u dan aan voor de e-mailservice.

 • Conceptaanvraag / vooroverleg omgevingsvergunning

  Voordat u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, kunt u een conceptaanvraag (ook wel vooroverleg genoemd) indienen. Bij een conceptaanvraag wordt getoetst of het plan haalbaar is.

  Conceptaanvraag

  Kosten

  Deze beoordeling kost € 111,00. Het kan zijn dat er aanvullende kosten zijn voor de beoordeling van de welstand. Dit is afhankelijk van het feit of de beoordeling ambtelijk gedaan kan worden of door een externe welstandscommissie.

 • Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

  Wilt u een dakkapel plaatsen, een serre aanbouwen, een boom kappen of iets slopen? Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft.

 • Aanvraag omgevingsvergunning

  Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Is het voor u onmogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen? Dan kunt u op de website Omgevingsloket zelf uw papieren formulier samenstellen:

  Stuur dit formulier met alle gevraagde stukken naar:

  Gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren

  Standaard krijgt u binnen acht weken te horen of uw vergunning wordt toegewezen. Hebben wij nog extra stukken van u nodig, dan wordt de termijn van acht weken verlengd. Bij complexe aanvragen, zoals bijvoorbeeld een afwijking van een bestemmingsplan geldt een uitgebreide procedure.

 • Kosten omgevingsvergunning

  U moet leges betalen voor het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De tarieven voor de verschillende deelactiviteiten vindt u in de tarieventabel van de legesverordening.

 • Inrit- /uitritvergunning

  Voor het aanleggen van een inrit- / uitrit vraagt u online de vergunning aan bij de gemeente.

  Inrit- /uitritvergunning

 • Start en gereedmelding bouw- en sloopwerkzaamheden

  U doet minimaal twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden een melding van de start bouw- en sloopwerkzaamheden. Indien het in uw vergunning staat aangegeven doet u ook een tussentijdse melding. Als de werkzaamheden helemaal klaar zijn, dan meldt u dat ook.

  Start / gereedmelding