Conceptaanvraag / vooroverleg omgevingsvergunning

Voordat u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, kunt u een conceptaanvraag (ook wel vooroverleg genoemd) indienen. Bij een conceptaanvraag wordt getoetst of het plan haalbaar is.

Conceptaanvraag

Kosten

Deze beoordeling kost € 111,50. Het kan zijn dat er aanvullende kosten zijn voor de beoordeling van de welstand. Dit is afhankelijk van het feit of de beoordeling ambtelijk gedaan kan worden of door een externe welstandscommissie.