Onroerende-zaakbelasting (OZB)

U betaalt onroerende-zaakbelastingen (OZB) als u op 1 januari van een belastingjaar eigenaar bent van een woning of gebruiker en/of eigenaar van een niet-woning. De OZB is gebaseerd op de WOZ-waarde.

 • Tarieven

  De OZB is een percentage van de waarde van uw pand.

  Tariefsoort (2020)

  OZB eigenaar woning 0,1269%

  OZB eigenaar niet-woning 0,2246%

  OZB gebruiker niet-woning 0,1674%

 • Verkoop of verhuizing

  Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker is, betaalt de OZB. Als u na 1 januari verhuist of uw pand verkoopt, heeft u geen recht op teruggaaf of vermindering. Bij verkoop van een pand verrekent de notaris de OZB meestal met de nieuwe eigenaar.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet online bezwaar maken

  Maakt u liever schriftelijk bezwaar? Stuur uw bezwaarschift naar: Gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG, Haaren.

 • Automatische incasso

  Ben zo min mogelijk tijd kwijt met uw financiële administratie en betaal de gemeentelijke belastingen via automatische incasso.

  Automatische incasso wordt ook machtiging genoemd. Door een machtiging af te geven, geeft u de gemeente toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. U vult één keer een machtigingskaart in en de betaling gaat voortaan automatisch. Het stamnummer wat u moet invullen staat op uw aanslag.

  Print de kaart uit, vul hem in en onderteken het daarna.

  Stuur de kaart vervolgens naar het adres dat op de kaart staat vermeldt. Let u alstublieft op de juiste frankering? U kunt de kaart ook afgeven op het gemeentehuis.

  Machtigingskaart

 • Rekeningnummer wijzigen

  Heeft u een nieuw rekeningnummer en wilt u via dit rekeningnummer uw gemeentelijke belastingen betalen? Dan kunt u de wijziging via de digitale belastingbalie doorgeven.

 • Contact

  Belastingtelefoon (0411) 65 59 00 of mail naar belastingen@haaren.nl