Papier en karton

Oud papier en karton wordt door de gemeentelijke Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch maandelijks bij u aan huis opgehaald. Op de afvalkalender ziet u op welke dagen de papierinzamelaar bij uw woning langskomt.

Afvalkalender bekijken

  • Minder reclamedrukwerk (NEE-NEE sticker)

    • geen ongeadresseerde reclame en geen huis-aan-huisbladen ontvangen? Plak dan een NEE-NEE sticker op uw brievenbus
    • wel huis-aan-huisbladen ontvangen, maar geen ongeadresseerde reclame? Plak dan een NEE-JA sticker op uw brievenbus

    De stickers zijn gratis af te halen bij de receptie van het gemeentehuis in Haaren.