Peuteropvang

Ouders van kinderen tussen 2 en 4 jaar kunnen van de gemeente peutertoeslag ontvangen. Met de inkomensonafhankelijke peutertoeslag kan uw peuter bijna gratis naar de peuteropvang.

Aanvraagformulier peutertoeslag 2020

 • Voor wie is peutertoeslag

  U kunt peutertoeslag krijgen op de opvang van peuter(s) als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • u heeft (een) peuter(s) in de leeftijd van 2-4 jaar
  • u geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

  Meer details over deze regeling leest u in de verordening vergoeding peutertoeslag 2018 of kijk op www.belastingdienst.nl.

 • Kinderdagverblijven waarvoor u peuteropvangtoeslag krijgt

  De gemeentelijke peutertoeslag ontvangt u alleen als uw peuter naar peuteropvang gaat, die bij de gemeente geregistreerd is. Onderstaand een overzicht van de geregistreerde peuteropvangen.

  Esch

  Kindcentrum Esch
  Postelstraat 19b
  5296 LM Esch
  LRKP-nummer: 281098670

  Kinderdagverblijf De Toverboom
  De Ruiting 2C
  5296 KE Esch
  LRKP-nummer 834562212

  Haaren

  Kinderdagverblijf Kasteeltuin
  Sportlaantje 8
  5076 AM  Haaren
  LRKP-nummer 191858043

  Helvoirt

  Kinderdagverblijf ‘In je Knollentuin’ (was eerder Villa Kakelbont)

  Kloosterstraat 30
  5268 AC  Helvoirt
  LRKP-nummer 141912170

 • Wijziging peutertoeslag

  U vult het wijzigingsformulier peutertoeslag 2020  in als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie, die van uw kindje of toeslagpartner. Denk hierbij aan verhuizingen of verandering van uw inkomsten(bron).

 • Landelijk Register Kinderopvang

  De wet stelt kwaliteits- en veiligheidseisen aan kinderopvangvoorzieningen. Alle kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang die voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen staan in het Landelijk Register Kinderopvang.