Peuteropvang

Ouders van kinderen tussen 2 en 4 jaar kunnen van de gemeente peutertoeslag ontvangen. Met de inkomensonafhankelijke peutertoeslag kan uw peuter bijna gratis naar de peuteropvang.

Aanvraagformulier peutertoeslag 2019

Aanvraagformulier peutertoeslag 2020

 • Voor wie is peutertoeslag

  U kunt peutertoeslag krijgen op de opvang van peuter(s) als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • u heeft (een) peuter(s) in de leeftijd van 2-4 jaar
  • u geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

  Meer details over deze regeling leest u in de verordening vergoeding peutertoeslag 2018 of kijk op www.belastingdienst.nl.

 • Kinderdagverblijven waarvoor u peuteropvangtoeslag krijgt

  De gemeentelijke peutertoeslag ontvangt u alleen als uw peuter naar peuteropvang gaat, die bij de gemeente geregistreerd is. Onderstaand een overzicht van de geregistreerde peuteropvangen.

  Esch

  Kindcentrum Esch*
  Postelstraat 19b
  5296 LM Esch
  LRKP-nummer: 281098670
  * Kindcentrum wordt met ingang van 1 januari 2020 geregistreerd.

  Kinderdagverblijf De Toverboom
  De Ruiting 2C
  5296 KE Esch
  LRKP-nummer 834562212

  Haaren

  Kinderdagverblijf Kasteeltuin
  Sportlaantje 8
  5076 AM  Haaren
  LRKP-nummer 191858043

  Helvoirt

  Kinderdagverblijf ‘In je Knollentuin’ (was eerder Villa Kakelbont)

  Kloosterstraat 30
  5268 AC  Helvoirt
  LRKP-nummer 141912170

 • Wijziging peutertoeslag

  U vult het wijzigingsformulier peutertoeslag 2019  in als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie, die van uw kindje of toeslagpartner. Denk hierbij aan verhuizingen of verandering van uw inkomsten(bron).

  Indien van toepassing vult u het wijzigingsformulier peutertoeslag 2020 in.

 • Landelijk Register Kinderopvang

  De wet stelt kwaliteits- en veiligheidseisen aan kinderopvangvoorzieningen. Alle kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang die voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen staan in het Landelijk Register Kinderopvang.