Processierupsen

De (eiken)processierups zorgt voor overlast bij inwoners. Vorig jaar leidde dit tot een recordaantal meldingen. Op deze pagina vindt u informatie over wat de gemeente doet om de processierups te bestrijden en wat u zelf kunt doen.

 • Klachten

  De eikenprocessierups eet de bladeren van bomen. Daarnaast kunnen hun haren huiduitslag veroorzaken bij mensen en dieren. Het gaat hier veelal om rode bultjes en jeuk. In de maanden mei, juni en juli is de processierups actief en is de overlast het grootst.

  Heeft u ernstige gezondheidsklachten door de processierups? Neem dan contact op met uw huisarts.

 • Melden

  Ziet u processierupsen? Meld dit bij de gemeente via onze website of de fixi-app. De gemeente verwijdert alleen rupsen en nesten uit bomen waarvan de gemeente eigenaar is.

  Bent u eigenaar van de boom? Dan bent u verantwoordelijk voor de bestrijding. Verwijder zelf geen rupsen of nesten, maar schakel een professionele bestrijder in.

 • Preventie

  De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups met natuurlijke middelen. We laten de eikenbomen preventief behandelen door een professionele bestrijder aan de start van het ‘processierupsseizoen’. Zo voorkomen we ergere klachten. Daarnaast zijn er in het najaar 750 vogelhuisjes uitgereikt aan inwoners. De koolmezen en andere vogels die hierin hun nesten maken eten processierupsen.

  Ook u kunt vogelhuisjes ophangen en zo de processierups op een natuurlijke manier bestrijden.

  En heeft u een tuin? Zaai dan wilde planten zoals fluitenkruid in aan de zonnige kant van uw tuin. Hierdoor kan een populatie aan natuurlijke bestrijders ontstaan zoals sluipwespen, sluipvliegen en weekschildkevers. 

  Als de gemeente en particulieren samen de processierups aanpakken, is de impact het grootst. Dus helpt u mee?

 • Nesten verwijderen

  Preventieve maatregelen helpen de overlast te beperken. Zijn er toch processierupsen? Dan verwijderen we deze zo veel mogelijk. Hiervoor huren we professionele bestrijders in. Zij verwijderen nesten uit bomen die eigendom zijn van de gemeente. Hierbij ligt de prioriteit bij plekken zoals scholen, sportparken, verpleeghuizen en verbindingswegen tussen dorpen.

  Bent u eigenaar van de boom? Dan bent u verantwoordelijk voor de bestrijding. Verwijder zelf geen rupsen of nesten, maar schakel een professionele bestrijder in.

 • Bestrijdingsgebied

  Niet alle bomen worden (preventief) behandeld. De voornaamste reden hiervoor is dat op een aantal plekken beschermde insectensoorten, zoals vlinders voorkomen, die ook door het middel gedood worden. Spuiten mag hier niet en is ook niet handig, omdat deze insectensoorten een natuurlijk evenwicht bieden tegen de processierups.

  Ook worden alleen (eiken)bomen behandeld die eigendom zijn van de gemeente. Daarbij verlenen we voorrang aan meldingen van nesten of rupsen op locaties zoals scholen, sportparken, verpleeghuizen en verbindingswegen tussen dorpen.

 • Leefbaarheid

  Het is belangrijk om te onthouden dat alle bestrijdingsmaatregelen de overlast door de processierups niet volledig kunnen voorkomen of verhelpen. Maar door de maatregelen nu en de in de toekomst te blijven nemen, beperken we de overlast wel. Dit komt de leefbaarheid ten goede.    

 • Meer informatie

  Meer informatie over de eikenprocessierups ivindt u op www.processierups.nu of op www.rupsen.info.