Processierupsen

In grote delen van Nederland is momenteel overlast door de eikenprocessierups, zo ook in onze gemeente. Deze rups, die zich laat zien vanaf mei t/m augustus, heeft brandharen die bij mens en dier o.a. rode bultjes en jeuk kunnen veroorzaken.

 • Melden

  Wij horen graag in welke bomen rupsen zitten. U kunt dit melden via onze website of met de Fixi app. Helaas krijgen wij veel meer meldingen binnen dan er op korte termijn verholpen kunnen worden. Daarom kijken wij zorgvuldig naar welke locaties prioriteit hebben. Het is af te raden om rupsen en nesten zelf te verwijderen.

 • Hoe om te gaan met de situatie

  • Het spreekt voor zich dat u direct contact met eikenbomen het best kunt vermijden. Blijf, voor zover dit mogelijk is, uit de buurt van bomen waarin de eikenprocessierups zich genesteld heeft.
  • Draag bedekkende kleding.
  • Was uw kleding op 60 graden.
  • Kijk uit met zwemmen in open water. De brandharen van de processierups drijven op het water.
  • Raadpleeg bij gezondheidsklachten uw huisarts.
 • Toekomst

  De gemeente Haaren werkt aan een plan van aanpak waarin de overlast van de processierups in de toekomst sterk kan worden teruggedrongen. Dit doet de gemeente niet alleen, maar in overleg met overheidsinstanties en lokale en regionale partijen. 

 • Meer informatie

  Meer informatie over de eikenprocessierups in Brabant vindt u op www.oakie.info en op de website van de provincie www.brabant.nl.