Processierupsen

In grote delen van Nederland is tijdens de zomermaanden overlast door de eikenprocessierups, zo ook in onze gemeente. Deze rups, die zich laat zien vanaf mei t/m augustus, heeft brandharen die bij mens en dier o.a. rode bultjes en jeuk kunnen veroorzaken.

 • Melden

  Wij horen graag in welke bomen rupsen zitten. U kunt dit melden via onze website of met de Fixi app. Als er veel meldingen binnenkomen, bekijken wij zorgvuldig naar welke locaties prioriteit hebben. Het is af te raden om rupsen en nesten zelf te verwijderen.

 • Hoe om te gaan met de situatie

  • Het spreekt voor zich dat u direct contact met eikenbomen het best kunt vermijden. Blijf, voor zover dit mogelijk is, uit de buurt van bomen waarin de eikenprocessierups zich genesteld heeft.
  • Draag bedekkende kleding.
  • Was uw kleding op 60 graden.
  • Kijk uit met zwemmen in open water. De brandharen van de processierups drijven op het water.
  • Raadpleeg bij gezondheidsklachten uw huisarts.
 • Aanpak volgend jaar

  Uit onderzoeken is gebleken dat het aanmoedigen van natuurlijke vijanden van de rups een veelbelovende ontwikkeling is. Dit vraagt maatwerk en er is op dit moment nog geen standaard advies om de eikenprocessierups onder controle te houden. Daarom is een combinatie van maatregelen nodig. Wat gaat de gemeente doen richting volgend jaar ter bestrijding van de rups?

  • meer diversiteit bij het maken van keuzes voor beplantingen en bomen
  • goed uitgebalanceerd ecologisch beheer van bermen en sloten
  • gerichter en meer nestkastjes hangen voor koolmezen als natuurlijke vijand
  • inschakelen natuurwerkgroepen
  • tijdig afspraken maken met bestrijders en gebruik maken van de nieuwe ontwikkelingen in de markt
  • goede onderlinge afstemming met buurgemeenten

  We hopen hiermee de grootste gezondheidsklachten te kunnen voorkomen.

 • Meer informatie

  Meer informatie over de eikenprocessierups in Brabant vindt u op www.oakie.info.