Promotie

Voor het maken van promotie voor uw activiteit heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld bij het plaatsen van (driehoeks-)reclameborden.

 • Reclame uitingen plaatsen

  Voor het bevestigen van een reclamebord aan een pand heeft u een omgevingsvergunning nodig. Doe via het omgevingsloket een online vergunningscheck. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

 • Reclameborden of spandoeken plaatsen

  Voor het plaatsen van reclame, zoals driehoeksreclameborden, sandwichborden of spandoeken die dienen als aankondiging voor een evenement, vraagt u minimaal 4 weken voor het plaatsen een vergunning aan via het contactformulier. Reclame voor evenementen die buiten de gemeente Haaren worden georganiseerd of gevestigd zijn, worden geweigerd en/of verwijderd.

  De gemeente weigert commerciële reclameteksten op spandoeken of borden.

 • Flyeren

  Flyeren is het uitdelen van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen op de openbare weg. Flyeren mag zonder vergunning, maar u mag geen overlast veroorzaken.

 • Loterijvergunning

  Lootjes verkopen zonder vergunning mag niet. Een loterij is een kansspel waarvoor regels staan in de wet op de kansspelen. Met een loterij of kansspel bedoelen wij een loterij waarbij prijzen of premies kunnen worden gewonnen, zonder dat de deelnemers invloed op de uitslag kunnen uitoefenen. Een prijsvraag waarbij de winnaar door loting bepaald wordt, noemen we daarom ook een loterij.

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente. De aanvraag moet u tijdig indienen, minimaal drie weken voordat u de loterij wilt houden.