Reconstructie Rijksweg N65 Helvoirt - Vught

De N65 tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch is een Rijksweg in beheer en eigendom bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  Het is een weg met veel verkeer die diverse woongebieden doorkruist. Voor de gemeente Haaren vormt de oversteekbaarheid van de N65 voor fietsers een groot probleem. Vooral bij Helvoirt speelt dit, omdat veel scholieren dagelijks de N65 moeten oversteken om in Vught naar school te gaan. Verder is de doorstroming van het verkeer ter hoogte van het kruispunt Torenstraat-Molenstraat-N65, in de ochtend en avond, een probleem.

In juni 2016 werd een Voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld om de leefbaarheid, veiligheid en doorstroming op de N65 tussen Vught en Haaren te verbeteren. Er was voor gekozen om in Vught onder andere twee van de drie bestaande kruisingen ongelijkvloers te maken. In Helvoirt zou de bestaande kruising uitgebreid worden met extra rijstroken en met een fietstunnel onder de kruising door. Bij de verdere uitwerking van dit Voorkeursalternatief bleek dat de gekozen oplossing de problemen in de toekomst onvoldoende zou oplossen. Daarnaast bleek de oplossing niet te kunnen rekenen op draagvlak in de omgeving. De provincie en gemeenten hebben daarop met Rijkswaterstaat onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het VKA te verbeteren tot een meer uitgebreid VKA+ en welke kosten daarmee gemoeid zijn.

Bij de presentatie van het VKA bleek met name in Helvoirt draagvlak voor de gekozen fietstunnel te ontbreken. Daarnaast bleek bij de gedetailleerde verkeersonderzoeken dat de keuze voor een uitbreiding van het kruispunt de files op de langere termijn onvoldoende zou oplossen. Met het besluit tot het uitgebreidere VKA+ krijgt ook Helvoirt een ongelijkvloerse kruising zonder verkeerslichten bij de Torenstraat. Fietsers worden over de verdiepte N65 geleid waardoor de geplande fietstunnel op deze locatie niet meer nodig is. Het doorgaande verkeer op de N65 is hiermee gescheiden van fietsers en het lokale verkeer.

De informatie die voor de gemeente Haaren van belang is, vindt u hieronder. Voor maatregelen in Vught verwijzen wij u naar www.rijksinfravught.nl. De provincie Noord-Brabant heeft een speciale pagina over dit dossier: www.brabant.nl/n65.

Bekijk het N65 project van dichtbij!

Via deze openbare viewer kunt u inzoomen op het project en uw woning. Op deze manier ziet u heel duidelijk wat er in uw omgeving gaat veranderen of hetzelfde blijft na de reconstructie van de N65. De legenda aan de rechterkant geeft de verschillende aspecten weer.

>> Ga direct naar de openbare viewer

Documenten