Reconstructie Rijksweg N65 Helvoirt - Vught

De N65 tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch is een Rijksweg in beheer en eigendom bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  Het is een weg met veel verkeer die diverse woongebieden doorkruist. Voor de gemeente Haaren vormt de oversteekbaarheid van de N65 voor fietsers een groot probleem. Vooral bij Helvoirt speelt dit, omdat veel scholieren dagelijks de N65 moeten oversteken om in Vught naar school te gaan. Verder is de doorstroming van het verkeer ter hoogte van het kruispunt Torenstraat-Molenstraat-N65, in de ochtend en avond, een probleem.

Helvoirt krijgt een tunnelbak onder de weg door. Hiermee verdwijnen de verkeerslichten. Deze verkeerslichten maken plaats voor een zogenaamde ovonde. Het doorgaande verkeer op de N65 is hiermee gescheiden van fietsers en het lokale verkeer.

In het filmpje hieronder ziet u hoe het ontwerp in Helvoirt en Vught er uit komt te zien.

De informatie die voor de gemeente Haaren van belang is, vindt u hieronder. Voor maatregelen in Vught verwijzen wij u naar www.rijksinfravught.nl. De provincie Noord-Brabant heeft een speciale pagina over dit dossier: www.brabant.nl/n65. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief die meerdere keren per jaar verschijnt.

Planning

Het doel is om in 2021 te kunnen starten met de reconstructie van de N65 zodat deze in 2024 gereed is.

Bekijk het N65 project van dichtbij!

Via deze openbare viewer kunt u inzoomen op het project en uw woning. Op deze manier ziet u heel duidelijk wat er in uw omgeving gaat veranderen of hetzelfde blijft na de reconstructie van de N65. De legenda aan de rechterkant geeft de verschillende aspecten weer.

>> Ga direct naar de openbare viewer