Inspraak voorontwerpbestemmingsplan N65

Ter inzage van 21-2-2019 t/m 20-3-2019.

Inspraakreacties

Tijdens de termijn van ter inzage kunt u schriftelijk een reactie op het voorontwerpbestemmingsplan indienen. Deze reactie heeft dezelfde status als bijvoorbeeld opmerkingen die gegeven zijn op het ontwerp tijdens of na de informatieavond op 10 december.

Een officiƫle zienswijze met juridische status kan pas ingediend worden tijdens de ontwerpbestemmingsplan procedure rond juni.

U kunt uw reactie mailen naar communicatie@haaren.nl. In de reactie moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het voorontwerpplan uw reactie betrekking heeft.

Inloopbijeenkomsten

Op donderdag 28 februari en woensdag 13 maart zijn er van 16.00 tot 20.00 uur inloopbijeenkomsten om vragen te stellen over het voorontwerpbestemmingsplan. Medewerkers van de gemeente zijn dan aanwezig voor het geven van informatie en om uw vragen te beantwoorden. De inloopbijeenkomst op 28 februari vindt plaats in het gemeentehuis. De inloopbijeenkomst op 13 maart is in het HelvoirThuis.