Presentaties N65

De rijksweg N65 krijgt langzaam maar zeker zijn definitieve vorm. Dit geldt niet alleen voor de weg zelf maar ook voor het gebied er om heen. 

In februari en maart heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen.  Tijdens twee inloopmomenten, gesprekken en per mail zijn waardevolle opmerkingen binnengekomen.  

Op de informatieavond kwam  het proces rondom het bestemmingsplan aan de orde en u kon het ontwerp met de wijzigingen sinds december nogmaals bekijken. Daarnaast kon u bijv.  ook zien waar de geluidschermen geplaatst gaan worden en leggen we keuzes uit voor de te treffen geluidsmaatregelen aan de weg zelf. 

Achter de schermen is het projectteam N65 nu bezig om het ontwerpbestemmingsplan  verder gestalte te geven. Dan gaat ook de formele inspraakprocedure van start. De laatste onderzoeken worden in de komende weken afgerond en verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan ronden we voor de zomervakantie af.

Omdat we graag iedereen de gelegenheid willen geven om het ontwerpbestemmingsplan in te kunnen zien, verplaatsen we de ter inzagelegging naar eind augustus en september. Hier wordt u nog nader over geïnformeerd.