Voorbereidingsbesluit N65 Helvoirt

Op 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen voor het plangebied N65 Helvoirt.

Het voorbereidingsbesluit is gericht op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen ter plaatse en bevat tevens een verbod om het feitelijk gebruik van gronden of bouwwerken in het gebied te wijzigen. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 4 juni 2019 en geldt voor de duur van één jaar.