Regentonactie

Regentonactie 3 april tot en met juni 2018 Koop een regenton Krijg 40 euro korting Vang regenwater op Gebruik het in uw tuin

Bij aankoop van een regenton draagt gemeente Haaren € 40,00 bij. Deze 40 euro brengt de verkoper in mindering op het totaalbedrag van de regenton als u het formulier voor aankoop invult bij het verkooppunt.

Met deze actie wil de gemeente u stimuleren om regenwater op te slaan in een regenton. Dit om overbelasting van het riool tegen te gaan en regenwater in plaats van leidingwater te gebruiken voor uw tuin en uw huisdieren.

Bij aanschaf van een regenton krijgt u informatie over het afkoppelen van de regenpijp van het riool. Het resultaat van de regentonactie is uiteindelijk minder steen en meer groen in de gemeente Haaren.

De looptijd van de regentonactie is van april t/m juni 2018, of korter als er 250 tonnen verkocht zijn.

 • Wat krijgt u?

  • U krijgt van de gemeente een bijdrage van € 40 ,00 voor de aankoop van een regenton als u deze koopt bij een van de volgende winkeliers in de gemeente:
   • Schoones DHZ, Groenweg 6, 5296 LZ Esch (0411 - 60 15 16)
   • Boerenbond Helvoirt, Torenstraat 13, 5268 AR Helvoirt (0411 - 64 12 14)
   • Groencentrum J. van de Wiel, Oisterwijkseweg 1, 5076 ND Haaren (0411 - 62 13 27)
  • Ontzorging bij vervoer en eenvoudige installatie van een regenton door fa. Allerhande (ZZP), Albert van de Wiel, 06 - 25 41 36 03.
   • Tarief thuisbezorgen regenton inclusief BTW: € 5,00
   • Tarief installatie inclusief BTW, exclusief materiaalkosten: € 20,00 per uur
   • Bij afkoppeling van uw regenpijp geldt een korting van € 10,00

 • Instructiefilmpjes

 • Veel gestelde vragen rond het thema regenwater

  (Het ABC van de regenton, versie 11-04-2018)  

  Aansluiten regenton op regenpijp. Zie instructiefilmpje
   
  Afkoppelen regenpijp van het riool. Dit is om meerdere redenen wenselijk en belangrijk:
  - helpt overbelasting van het riool/overstromingen en om overstort te voorkomen bij heftige regenbuien.
  - zorgt ervoor dat regenwater in de grond kan dringen. Dit is goed voor de grond, het bodemleven en verhoogt het grondwaterpeil.

  Duurzaamheid. De kunststoftonnen die in deze actie verkocht worden bestaan voor het grootste deel uit gerecycled kunststof en zijn zelf ook weer recyclebaar.
  Ook zijn er houten tonnen verkrijgbaar, zowel gerecycled als nieuw.

  Gebruik. Regenwater is geschikt voor planten en dieren maar ook voor het huishouden: het wassen van kleding en ramen en het doorspoelen van de toiletten.
  N.B. Zie prijsvraag: lever een lijst met nieuwe gebruiksmogelijkheden in en wie weet win je een ton! 

  Grondwater in relatie tot regenwater.  Het is ijzerhoudend, waardoor planten bruin worden. Dit kan ook gebeuren met delen van je huis die geraakt worden bij het sproeien. Grondwater is altijd duurder dan regenwater vanwege de benodigde pomp. Het is koud, wat minder prettig is voor planten in de zomer. Verder draagt gebruik van grondwater bij aan de verdroging van Brabant. Regenwater is warmer en gratis. Wanneer je je regenpijpen afkoppelt draag je bij aan het verhogen van de grondwaterstand in Brabant en dus aan het bestrijden van de verdroging van Brabant.

  Inhoud. De inhoud of capaciteit van tonnen varieert enorm. Voor waterbuffering geldt “hoe groter hoe beter”. Belangrijke overwegingen zijn hoe groot je dak is.

  Installeren regenton. Zie instructiefilmpje.

  Korting In deze actie geldt een kassakorting van € 40,- op de aankoop van 1 regenton, ongeacht de inhoud of verkoopprijs. Deze korting wordt bekostigd door de gemeente Haaren en geldt dan ook uitsluitend voor huishoudens in gemeente Haaren.

  Kraantje: dit is handig om water te kunnen tappen. Bij voorkeur zit het aan de onderkant van de ton, zodat vrijwel al het regenwater uit de ton kan lopen. Je hebt dan wel een verhoging onder de ton nodig. Wanneer het kraantje halverwege de ton zit heb je geen verhoging nodig.
  Bij sommige tonnen kun je kiezen of je het kraantje halverwege of laag plaatst.

  Legionella de kans op legionella besmetting in een regenton is erg klein. het is onwaarschijnlijk dat het water in de ton gedurende een week warmer is dan 25 graden Celcius, zeker als deze in en schaduwrijke plek wordt geplaatst. Daarbij kan besmetting alleen optreden bij verneveling. Bij gebruik van een regensproeier (sproeistand) is de kans op besmetting nihil. Als een tuinslag in de zon ligt, is de kans groter op groei van legionella. Laat daarom altijd de tuinslag leeglopen.

  Muggen. Zorg voor deksel op de ton zodat die afgesloten blijft. Zo krijg je geen muggeneitjes in de ton. In een open tonnen kan dat wel gebeuren en kunnen er muggen uit de eitjes komen.
  Deze muggen schijnen geen mensen te steken.
  Muggen zijn wel weer goed voor de biodiversiteit in de tuin en prima voedsel voor vogels zoals zwaluwen.

  Onderhoud. Een kunststof ton vraagt geen onderhoud behalve een schoonmaakbeurt aan de binnenkant in voor- en najaar.
  Een houten ton vraagt wat meer onderhoud. Raadpleeg hiervoor de leverancier. 

  Ontluchting riool via regenpijp. In oudere woningen is de ontluchting van het riool soms geregeld via een regenpijp. Wanneer deze regenpijp wordt aangesloten op een regenton of de pijp wordt afgedopt verdwijnt de ontluchtingsweg en kan er een rioollucht in huis ontstaan. Ter plaatse moet gekeken worden hoe de ontluchtingsfunctie weer hersteld kan worden.

  Overloop. Hier wordt mee bedoeld dat overtollig regenwater, uit een volle ton ergens heen wordt geleid om rustig in de bodem weg te zakken/ te infiltreren. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een slang boven of onder de grond.
  - Er zijn “overloopsets” in de handel die in de regenpijp geplaatst kunnen worden. Zo’n set zorgt ervoor dat overtollig water weer de regenpijp in loopt, richting riool.
  Wanneer je de regenpijp wilt afkoppelen is het dus zaak om de pijp ergens onder de overloop af te zagen zodat het regenwater in de tuin blijft. N.B. Voorkom het risico van vocht in huis.
  - Soms zit er een aansluitingsmogelijkheid voor een overloop in de ton, maar soms ook moet er een gat voor worden geboord.

  Overstort. Bij langdurige en heftige regenval komt het voor dat de rioolcapaciteit onvoldoende is om alles af te voeren naar de rioolwaterzuivering. Dit is natuurlijk onwenselijk en willen we zoveel mogelijk zien te voorkomen, door het regenwater af te koppelen van het riool en het via de bodem, slootjes en retentie/spaarbekkens de kans te geven weg te zakken/in de bodem te infiltreren.

  Plaatsing van de ton. Bij een regenpijp, om hem op aan te sluiten en bij voorkeur in de buurt van waar je het regenwater wilt gebruiken en van waaruit je de overloop goed kunt regelen.  
  Kies bij voorkeur een koele plek in de schaduw: dat is beter voor de kwaliteit van het regenwater.

  Prijs van regentonnen voor € 40,- (de hoogte van de korting dus) is een kleine kunststof regenton verkrijgbaar, met een inhoud van 100 liter. Verder geldt dat de prijs stijgt met de grootte van een ton en dat een houten ton duurder is dan een kunststof ton.

  Regenwater kan heel goed gebruikt worden voor het bewateren van planten; zonder zuivering is het niet geschikt als drinkwater. De samenstelling en mogelijke vervuiling van regenwater verschilt per plaats. Het regenwater langs een drukke weg zal meer vervuiling bevatten dan het regenwater in landelijk gebied. Het bevat weinig opgeloste stoffen en het grootste verschil met leidingwater is dat het geen kalk bevat. In de loop der jaren zijn er een heleboel maatregelen genomen om stikstof, ammoniak en zwaveldioxide uit de lucht te halen wat door neerslag door regen verzuring veroorzaakt. Hierdoor is de 'zure regen' enorm afgenomen. Regenwater is geschikt voor talloze doeleinden.

  Terugverdientijd. Regenwater is gratis, maar omdat ons drinkwater erg goedkoop is duurt het erg lang voordat de aanschaf en installatie van een regenton in euro’s terugverdiend is. Daar staat tegenover dat de voordelen van het opvangen, gebruiken en infiltreren van regenwater “onbetaalbaar” zijn.

  Tonnen. Er zijn kunststof en houten tonnen in de handel, in zeer verschillende uitvoeringen. De leveranciers hebben hun eigen assortiment.

  UV-straling. De huidige kunststoftonnen kunnen meestal tegen Ultraviolette straling. Raadpleeg de hierover de leverancier.

  Verhoging. Om een gieter of emmer onder het kraantje te kunnen plaatsen moet de ton op een verhoging gezet worden. Hiervoor kunnen tegels of stenen dienen, maar er zijn ook kunststof of houten “regentonvoeten” in de handel.

  Vocht/lekkage in huis. Dit kan ontstaan doordat een regenpijp of overloop uitkomt vlakbij de gevel van het huis. Zorg dat de het regenwater doorgeleid wordt naar een lagergelegen deel van het terras of de tuin zodat het niet terug kan lopen naar de gevel van het huis.

  Volle regenton. Wat te doen als regenton vol is en overloopt?

  Vorst. Vorst kan schade aanrichten aan de regenton. Sommige tonnen zijn vorstbestendig. Informeer hiernaar bij de aankoop. Om beschadiging te voorkomen is het verstandig om de ton leeg te laten lopen voordat het gaat vriezen.

  Vulautomaat. Deze wordt in de regenpijp geplaatst en aangesloten op de bovenkant van de ton. De automaat zorgt ervoor dat het water vanuit de regenpijp de ton inloopt. 
  - In kunststoftonnen zit hiervoor meestal een aansluitpunt.
  - Bij houten tonnen moet er meestal een opening voor de aansluiting worden gezaagd. De automaat zorgt ervoor dat het water vanuit de regenpijp de ton inloopt.
  - Als de ton vol is loopt het water "normaal" weer naar de riolering. Dit is juist niet de bedoeling in het project, het water dient in beginsel naar de tuin te worden geleid.
  N.B. De gemeente geeft uitsluitend een vergoeding ( € 10,-) voor installatie mits dit laatste plaatsvindt en wordt afgekoppeld van de riolering.

 • Meer informatie?

  De gemeente Haaren is al jaren actief om de gevolgen van klimaatverandering, zoals hoosbuien en extreme droogte beheersbaar te maken. U kunt daarbij denken aan gescheiden, ondergrondse afvoer van riool- en regenwater vanuit nieuwe woonwijken en het bufferen van regenwater in wadi’s en retentievijvers.

  Burgerinitiatief voor “water” - actie

  Duurzame Energie Haaren (DEH) en Landschap, Natuur en Milieu Haaren (LNMH) vonden het in 2017 tijd om met de gemeente mee te denken over de waterproblematiek in Haaren. Inmiddels vindt er maandelijks een wateroverleg plaats, waaraan ook Waterschap de Dommel, provincie Noord-Brabant en Brabant Water deelnemen.
  Hieruit is een watercoalitie ontstaan met een plan van aanpak voor klimaatadaptatie van de gemeente Haaren. In dat plan staan voorstellen voor maatregelen op de kortere en langere termijn voor de bebouwde kom en het buitengebied.

  Natte voeten, langdurige droogte en uitputting drinkwater

  Steeds meer krijgt de samenleving te maken met te natte of te droge omstandigheden. Dit vraagt om actie van de gemeente en van inwoners. Daarom informeert de gemeente Haaren u dit voorjaar en helpt u daarbij. Want, weet u bijvoorbeeld wat de nadelige gevolgen zijn van verstening in de bebouwde kom? En waarom het onverstandig is om regenwater zo snel mogelijk af te voeren naar de Maas?

  Afkoppeling van een regenpijp als eerste stap

  Als elk huishouden één regenpijp van het riool afkoppelt en regenwater in de tuin bewaart, biedt dat belangrijke voordelen. Dit bespaart veel kostbaar drinkwater omdat plant en dier kunnen drinken van gezond en gratis hemelwater! Ramen kunt u dan voortaan zonder strepen wassen, omdat er geen kalk in regenwater zit. Op deze manier verdwijnt er geen schoon regenwater in het riool en vermengt het niet met het grijze water van gootsteen en toilet. Dit voorkomt dan weer het overstromen van de riolering bij grote buien, dus geen vuil water op straat. In de tuinen is meer mogelijk dan alleen regenton plaatsen en regenpijpen afkoppelen. Het regenwater kan veilig weglopen naar lagere delen van de tuin, waar het rustig de grond in kan zakken. Dit kan ook via infiltratiesystemen in de grond, wanneer er minder oppervlakte is. Dit alles verhoogt het grondwaterpeil, wat erg belangrijk is voor de drinkwatervoorraad op de langere termijn in Brabant.

  Contactgegevens

  Vermeer Duurzame Diensten

  Tiny Vermeer 06 - 22 12 39 17

  John Vermeer 06 - 12 57 98 79

  regentonhaaren@gmail.com

  Kijk ook eens op: