Rekenkamercommissie

De gemeente Haaren kent een eigen rekenkamercommissie. Deze onafhankelijke commissie controleert wat er terecht komt van plannen van de gemeente. De vergaderingen van de Rekenkamer zijn niet openbaar.

 • Samenstelling rekenkamercommissie

  Secretaris: Eric Dammingh, griffier

  Voorzitter: Louis van der Kallen

  Leden:

  • Wil van Pinxteren, tevens raadslid
  • Bart Velthuizen, tevens raadslid
  • Jan van Ginneken, tevens raadslid
  • Jan Wellen, tevens raadscommissielid
  • Martin Greven, tevens commissielid
 • Contact

  De rekenkamercommissie is bereikbaar via de griffier, via griffie@haaren.nl of (0411) 62 72 94.