Riool

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en regenwater. Ook vragen we hiervoor rioolheffing. Woningen en andere gebouwen hebben een aansluiting op het gemeentelijk hoofdriool. Als uw riool verstopt is, is het belangrijk om te weten waar de verstopping zit om de verstopping op te lossen.

 • Drie situaties rioolverstopping

  Bij een rioolverstopping zijn er drie situaties mogelijk:

  1. zit de rioolverstopping op gemeentelijk grondgebied: in deze situatie komt de gemeente in actie. De kosten voor graafwerkzaamheden en reparatie betaalt de gemeente. Tenzij dat u zelf een ontstoppingsbedrijf inhuurt, dan zijn de kosten voor uzelf.
  2. zit de rioolverstopping op particuliere grond: de kosten voor graafwerkzaamheden en reparatie betaalt de particuliere eigenaar. Bent u niet zelf niet de particuliere eigenaar, dan neemt u zelf contact op met de eigenaar (bijv. de woningstichting)
  3. onduidelijke situaties: als het onduidelijk is waar de rioolverstopping precies zit dan neemt u zelf actie. Om te bepalen waar de verstopping zit, moet op de erfgrens de riolering opgegraven worden. Graafwerkzaamheden doet u zelf of laat u uitvoeren. Als na de graafwerkzaamheden blijft dat de rioolverstopping op gemeentelijke grondgebied zit, dan worden de gemaakte kosten vergoed. De gemeente verhelpt de rioolverstopping verder.
 • Rioolverstoppingen in het buitengebied

  Woningen in het buitengebied zijn vaak aangesloten op de drukriolering. Als een pand is aangesloten op de drukriolering, dan staan er in de buurt van het pand een grijze of groene kast. Op deze kast zit een sticker met de tekst “dit is een drukrioolgemaal van de gemeente Haaren”. Bij een storing brandt de rode storingslamp op de kast. Om de storing op te lossen doet u een melding waarin u het nummer van de kast noemt.

 • Rioolaansluiting

  Is uw woning en/of bedrijf nog niet aangesloten op de gemeentelijke riolering of wilt u een nieuwe woning of bedrijf bouwen? Vraag dan een rioolaansluiting aan. De gemeente verzorgt de aansluiting op het openbare rioolstelsel vanaf uw perceelgrens. Op eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering naar uw woning en/of bedrijf.

  Rioolaansluiting aanvraag