Riool

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater. Ook vragen we hiervoor rioolheffing. Woningen en andere gebouwen hebben een aansluiting op het gemeentelijk hoofdriool. Als uw riool verstopt is, is het belangrijk om te weten waar de verstopping zit om de verstopping op te lossen.

 • Rioolverstopping oplossen

  Het kan voorkomen dat een rioolleiding in of nabij uw woning is verstopt. Constateert u een verstopping in uw riool, dan kunt u dit vaak zelf oplossen. Het is hierbij belangrijk om te achterhalen waar de oorzaak van de verstopping ligt. Dit is namelijk van belang om te kunnen bepalen wie de verstopping moet oplossen.

  De riolering is verdeeld in twee onderdelen:

  • Het openbaar rioolstelsel van de gemeente
  • Uw eigen rioolaansluiting op uw perceel

  Ontstoppingsstuk

  Tussen het openbare rioolstelsel en uw eigen riolering zit een ontstoppingsstuk of controleputje. Het ontstoppingsstuk ligt over het algemeen vlakbij de erfgrens. Weet u niet waar het ontstoppingsstuk van uw perceel zit, dan kunt u dat opvragen via de gemeente. U krijgt dan van de gemeente een digitaal exemplaar (indien beschikbaar) toegestuurd.

  Hoe weet u waar de verstopping zit?

  Als u het ontstoppingsstuk vrij graaft, dan kunt u zien waar het probleem zit. Staat er water in het ontstoppingsstuk, dan zit de verstopping in het openbaar deel. Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente lost de verstopping dan zo spoedig mogelijk op. Staat er geen water in het ontstoppingsstuk, dan zit de verstopping op uw eigen perceel en bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping en de bijkomende kosten.

  Kosten

  Schakelt u zelf een ontstoppingsbedrijf in voor het onderzoek naar een ontstopping of het ontstoppen van de riolering en het probleem ligt op gemeentegrond, dan zijn de kosten voor u. U bent namelijk de opdrachtgever van het ontstoppingsbedrijf.

 • Rioolverstoppingen in het buitengebied

  Woningen in het buitengebied zijn vaak aangesloten op de drukriolering. Als een pand is aangesloten op de drukriolering, dan staan er in de buurt van het pand een grijze of groene kast. Op deze kast zit een sticker met de tekst “dit is een drukrioolgemaal van de gemeente Haaren”. Bij een storing brandt de rode storingslamp op de kast. Om de storing op te lossen doet u een melding waarin u het nummer van de kast noemt.

 • Rioolaansluiting

  Is uw woning en/of bedrijf nog niet aangesloten op de gemeentelijke riolering of wilt u een nieuwe woning of bedrijf bouwen? Vraag dan een rioolaansluiting aan. De gemeente verzorgt de aansluiting op het openbare rioolstelsel vanaf uw perceelgrens. Op eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering naar uw woning en/of bedrijf.

  Rioolaansluiting aanvraag

 • Reconstructie Heuvelstraat

  Elke 10 jaar wordt de riolering in de gemeente geïnspecteerd en waar noodzakelijk lijkt vaker. Uit de inspectie van 2017 bleek dat de kwaliteit van het riool in de Heuvelstraat ondermaats is. Ook veroorzaken de relatief grote bomen in de straat veel wortelopdruk waardoor rijbaan en trottoirs van slechte kwaliteit zijn.

  Begin 2019 is gestart met de voorbereidingen om deze problemen in de straat aan te pakken. Er is een klankbordgroep van enkele bewoners opgericht. Zij hebben vervolgens onder de overige aanwonenden een enquete afgenomen. Hieruit bleek dat het overgrote deel van de straat van de bomen in de straat af wilde. Uit de enquete bleek tevens onder meer dat de bewoners wel een groene straat wilden, en een goede voetgangersverbinding.

  Ontwerp

  Met deze informatie heeft de gemeente vervolgens een nieuw ontwerp laten maken. Hierin is voorzien in een goede loopverbinding aan de zuidzijde van de straat en enkele groene parkeervakken. Ook is er plek gemaakt voor 22 nieuwe bomen waarbij ondergronds goede voorzieningen zijn getroffen om deze bomen een gezonde toekomst te bieden. Omdat de gemeente niet zonder meer alle bestaande bomen wilde rooien -vanwege hun leeftijd en ecologische waarde- zijn er 3 bomen gehandhaafd. Aan de noordzijde vervalt het voetpad en komt er een groene berm terug.

  Planning

  Begin dit jaar zijn de bestaande bomen reeds gerooid. Rond 24 augustus begint aannemer Van der Zanden met de herinrichtingswerkzaamheden. Het nieuw in te richten gebied betreft het stuk tussen de Kerkstraat en de Reitselaan. De globale planning is als volgt:

  24 augustus – 18 september : gedeelte Kerkstraat – Esdoornlaan
  31 augustus – 28 september : gedeelte Esdoornlaan – Berkenlaan
  9 september – 16 oktober : Berkenlaan – Groenpleinstraat
  28 september – 6 november : Groenpleinstraat – Reitselaan
  november- december: aanbrengen groenvoorzieningen

  Doorgaand verkeer is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk. Aanwonenden worden zo goed mogelijk bereikbaar gehouden. Ook in verband met de opsplitsing van de gemeente Haaren is het doel alle werkzaamheden voor het eind van het jaar af te ronden.

  Ontwerptekening Heuvelstraat