Spoorvervoer door Esch (PHS)

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft als doel om uitbreiding van het personenvervoer per spoor mogelijk te maken. Het aantal reizigerstreinen neemt toe en er wordt meer ruimte gemaakt voor goederenvervoer. Er worden op het gehele traject tussen Meteren en Boxtel verschillende maatregelen getroffen om de toename mogelijk te maken en de omgeving er op aan te passen. Zo ook in Esch.

De informatie die voor Esch van belang is, vindt u hieronder. Informatie over maatregelen in Boxtel vindt u op www.boxtel.nl/phs  en informatie over de rest van het traject op de website van ProRail. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Meld u aan voor de nieuwsbrief PHS.

Stand van zaken in Esch

Er is begin 2019 overleg geweest tussen provincie, gemeente Haaren en Boxtel over de ontwikkelingen Runsdijk. Tijdens dit overleg is de conclusie getrokken dat het Project Runsdijk op een grotere schaal bekeken moet worden. Vervolgstap is om samen met bovengenoemde partijen naar het ministerie te gaan om dit aan te geven. De oplossing moet bijdragen aan de leefbaarheid bij de Runsdijk. Om een en ander in het grotere geheel te bekijken is de Werkgroep Runsdijk in overleg met de gemeente en Platform Esch Perspectief (PEP) onderdeel geworden van PEP. Hier worden hun belangen meegenomen.