Spoorvervoer door Esch (PHS)

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft als doel om uitbreiding van het personenvervoer per spoor mogelijk te maken. Het aantal reizigerstreinen neemt toe en er wordt meer ruimte gemaakt voor goederenvervoer. Er worden op het gehele traject tussen Meteren en Boxtel verschillende maatregelen getroffen om de toename mogelijk te maken en de omgeving er op aan te passen. Zo ook in Esch.

De informatie die voor Esch van belang is, vindt u hieronder. Informatie over maatregelen in Boxtel vindt u op www.boxtel.nl/phs  en informatie over de rest van het traject op de website van ProRail. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Meld u aan voor de nieuwsbrief PHS.

Op de online tracékaart met 3D visualisaties kun je de plannen van Prorail zien voor de aanpassing van het spoor. Dit tracébesluit ligt ter inzage tot 15 juli 2020. Wilt u deze inzien op het gemeentehuis? Maak dan eerst een afspraak en bel naar (0411) 62 72 82.