Documenten plannen Runsdijk

Er is begin 2019 overleg geweest tussen provincie, gemeente Haaren en Boxtel over de ontwikkelingen Runsdijk. Tijdens dit overleg is de conclusie getrokken dat het Project Runsdijk op een grotere schaal bekeken moet worden. Vervolgstap is om samen met bovengenoemde partijen naar het ministerie te gaan om dit aan te geven. De oplossing moet bijdragen aan de leefbaarheid bij de Runsdijk. Om een en ander in het grotere geheel te bekijken is de Werkgroep Runsdijk in overleg met de gemeente en Platform Esch Perspectief (PEP) onderdeel geworden van PEP. Hier worden hun belangen meegenomen.