Spoorvervoer (PHS)

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer heeft als doel om uitbreiding van het personenvervoer per spoor mogelijk te maken. Het aantal reizigerstreinen neemt toe en er wordt meer ruimte gemaakt voor goederenvervoer. Er worden op het gehele traject tussen Meteren en Boxtel verschillende maatregelen getroffen om de toename mogelijk te maken en de omgeving er op aan te passen. Zo ook in Esch.

De informatie die voor Esch van belang is, vindt u hieronder. Informatie over maatregelen in Boxtel vindt u op www.boxtel.nl/phs  en informatie over de rest van het traject op de website van ProRail. Op de hoogte blijven ontwikkelingen? Meld u aan voor de nieuwsbrief PHS.

Belangrijke momenten in 2017 voor de maatregelen in Esch

In 2017 wordt voor Esch de voorkeursvariant voor het knelpunt rondom de spoorwegovergang Runsdijk vastgesteld.

23 maart 2017

Op 23 maart heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het voorkeursalternatief voor de spoorwegovergang Runsdijk / Gestelseweg Esch.

April 2017

Laatste stap is het vaststellen van het voorkeursalternatief en het daarbij behorend budget door de samenwerkende partijen, gemeente, Provincie en Rijk in het zogenaamde bestuurlijk overleg Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Brabant. Deze besluitvorming over het voorkeursalternatief wordt naar verwachting afgerond in april 2017. Daarna start de fase van planuitwerking en vervolgens de realisatie. De werkgroep heeft aangegeven ook in die fase graag betrokken te blijven.