Starterslening

De starterslening is een aanvullende hypothecaire lening, die het verschil overbrugt tussen de maximale verwervingskosten van een woning en het bedrag dat je, op basis van je inkomen, bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.
De verwervingskosten bestaan uit de aankoopsom plus bijkomende kosten, zoals notariskosten (bijkomende kosten zijn circa 6% van de aankoopsom). De starterslening is een flexibele lening die meebeweegt met de ontwikkeling van het inkomen. Het maximale leningbedrag bedraagt 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 15.000.

Starterslening aanvragen