Starterslening

De starterslening is een aanvullende hypothecaire lening, die het verschil overbrugt tussen de maximale koopsom van een woning (€ 310.000) en het bedrag dat je, op basis van je inkomen, bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

De starterslening is een flexibele lening die meebeweegt met de ontwikkeling van het inkomen. Het maximale leningbedrag bedraagt 20% van de koopsom, met een maximum van € 15.000.

Starterslening aanvragen