Subsidie

Met subsidie wil de gemeente initiatieven mogelijk maken die bijdragen aan maatschappelijke of sociale doelstellingen.

 • Projectsubsidie

  Projectsubsidie is mogelijk voor het uitvoeren van activiteiten die het karakter hebben van een evenement of project. De activiteit moet nieuw zijn en iets toevoegen aan bestaande initiatieven. Deze subsidievorm is vooral bedoeld om een eenmalige stimulans te geven. De gemeente verleent deze subsidie alleen aan niet-professionele organisaties. Stuur dan een mail naar gemeente@haaren.nl om de mogelijkheden te bespreken om in aanmerking te komen voor projectsubsidie. Wij toetsen uw aanvraag aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de subsidieverordening van de gemeente Haaren en bijbehorende beleidsregels.

 • Waarderingssubsidie

  Waarderingssubsidie  is voor activiteiten, gericht op het bevorderen van het culturele en maatschappelijke leven in de gemeente. De gemeente verleent waarderingssubsidie alleen aan niet-professionele instellingen. Vul het aanvraagformulier voor waarderingssubsidies in om aanmerking te komen voor waarderingssubsidie. Wij toetsen uw aanvraag aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de subsidieverordening van de gemeente Haaren en bijbehorende beleidsregels.

  U kunt geen waarderingssubsidie meer aanvragen voor 2018. Aanvragen voor 2018 moest u vóór 1 juli 2017 indienen. 

  Gevolgen nieuwe Algemene subsidieverordening

  Er worden voorbereidingen getroffen om de Algemene subsidieverordening 2014 aan te passen. Dit heeft gevolgen voor de waarderingssubsidie na 2018: de aanvragen die binnen de voorwaarden vallen verstrekken wij alleen voor 2018 en wijzen we af voor de jaren 2019- 2020 en 2021. Vanaf 2019 willen we subsidie verstrekken onder een nieuwe Algemene subsidieverordening. Met de nieuwe Asv sluiten we beter aan bij de veranderde maatschappelijke omstandigheden.