Uittreksels

Een uittreksel / afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u op bij de gemeente waar de akte is opgemaakt, oftewel waar geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden heeft plaatsgevonden. Een uittreksel BRP vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. We verwerken uw aanvraag van een afschrift of uittreksel binnen 5 werkdagen. U ontvangt het afschrift of uittreksel op beveiligd papier per post op uw huisadres. U kunt het uittreksel voor uzelf, inwonende kinderen en gehuwde of geregistreerde partner aanvragen. Indien u samenwoont, dient uw partner het zelf aan te vragen.

Uittreksel digitaal aanvragen

Of maak een afspraak voor een uittreksel BRP of een afspraak voor een uittreksel burgerlijke stand.

 • Soorten afschrift en uittreksels

  Uittreksel BRP

  Een uittreksel BRP (voorheen: GBA) is een officiële verklaring uit de Basisregistratie Personen waaruit uw naam, adres en woonplaats blijken. U kunt een uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

  Uittreksel Burgerlijke stand

  Van geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden maakt de burgerlijke stand een akte op. Voor het buitenland heeft u meestal een internationaal uittreksel nodig. Informeer hiervoor bij de instantie die om het afschrift of uittreksel vraagt.

  Uittreksel Bewijs van in leven zijn

  Een speciaal uittreksel is het Bewijs van in leven zijn/attestatie de vita.

 • Kosten

  Soort uittreksel Prijs
  Uittreksel BRP € 8,00
  Uittreksel geboorteregister € 13,80
  Uittreksel huwelijksregister € 13,80
  Uittreksel echtscheidingsregister € 13,80
  Uittreksel overlijdensregister € 13,80
 • Voorwaarden voor het aanvragen van een uittreksel Burgerlijke stand

  Het uittreksel uit het geboorteregister kunt u alleen hier aanvragen als u:

  • in de gemeente Haaren geboren bent
  • in een van de voormalige gemeenten Esch of Helvoirt geboren bent
  • in Biezenmortel geboren bent na 1 januari 1997 (bent u vóór 1 januari 1997 geboren in Biezenmortel, dan kunt u het uittreksel aanvragen bij de gemeente Tilburg)

  De overige uittreksels Burgerlijke stand (huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden) kunt u alleen hier aanvragen als de akte ook bij de gemeente Haaren is opgemaakt.

 • Meenemen

  • bij een aanvraag voor uzelf en/of inwonende gezinsleden: alleen uw eigen identiteitsbewijs
  • pinpas of contant geld om het uittreksel te betalen. Pinnen, ja graag!

  Bent u door iemand gemachtigd om een uittreksel aan te vragen, dan neemt u mee: 

  • een brief met handtekening van degene waarvoor u de akte aanvraagt. Deze schrijft dat hij of zij die persoon toestemming geeft om als gemachtigde op te treden (in de brief moet vermeld zijn of het om een uittreksel of afschrift van de Burgerlijke stand gaat en voor welk doel het afschrift wordt gevraagd, zodat duidelijk is welk uittreksel of afschrift nodig is)
  • uw eigen identiteitsbewijs
  • een geldig identiteitsbewijs van de persoon die u gemachtigd heeft of een kopie daarvan 
  • pinpas of contant geld om het uittreksel te betalen. Pinnen, ja graag!