Verhuizen

U geeft uw verhuizing door aan uw nieuwe gemeente. U wordt automatisch in uw oude gemeente uitgeschreven. Verhuist u binnen de gemeente dan geeft u dat ook door. Dit kan vanaf maximaal 4 weken voor de verhuisdatum tot uiterlijk 5 dagen erna. Tien dagen na uw verhuisdatum krijgt u een bericht dat uw verhuizing verwerkt is. Als u verhuist naar het buitenland, dan geeft u dat door aan de gemeente waar u nu staat ingeschreven. Dit kan vanaf 5 dagen voor vertrek naar het buitenland.

Verhuizing doorgeven

Of maak een afspraak voor het doorgeven van een verhuizing.

 • Regelen

  Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • u zelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • een ouder of voogd, voor een inwonend kind
  • echtgenoten en geregistreerd partners, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen
  • een gemachtigde; een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven
  • als u een samenlevingscontract heeft, dan moet u allebei apart de verhuizing doorgeven
 • Meenemen

  Als u de verhuizing persoonlijk aan de balie doorgeeft, neemt u het volgende mee:

  • geldig identiteitsbewijs
 • Verhuizen naar het buitenland

  Verhuist u vanuit Haaren naar het buitenland? Geef dit dan binnen vijf dagen vóór uw vertrek aan de gemeente door. U wordt uitgeschreven als u minstens 8 maanden van 1 jaar in het buitenland bent. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. Wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die vertrekken in persoon bij de gemeente verschijnen. Dit geldt ook voor minderjarigen.

 • Briefadres aangeven

  Als u kunt aantonen dat u nergens woont, of u verblijft in een instelling, dan kunt u kiezen voor een briefadres. Dat kan het adres van een familielid of vriend zijn. De hoofdbewoner van het adres moet toestemming geven voor het gebruik van het adres. Daarnaast is hij/zij verplicht om uw post aan u door te geven.

  Een briefadres kunt u persoonlijk aanvragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

 • Aan wie geeft de gemeente uw verhuizing door?

  De gemeente Haaren geeft uw verhuizing automatisch door aan de volgende overheidsinstanties:

  • Belastingdienst
  • Ziektekostenverzekering
  • Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)
  • Pensioenfonds
  • Waterschap
  • DUO (student)

  U geeft uw verhuizing onder andere zelf door aan:

  • Werkgever
  • Huisarts/ tandarts
  • Verzekeringsmaatschappijen
  • Bank
  • Verenigingen
  • Uitgevers (tijdschriften/ dagbladen)