Verkiezingen Europees Parlement

Op 23 mei 2019 vinden de verkiezingen van het Europees Parlement plaats.

 • Wie mag er stemmen?

  Verkiezingen Europees Parlement

  De kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht.

  Niet-Nederlandse inwoners

  Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. 

  Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in Nederland wonen, mogen hun stem uitbrengen (actief kiesrecht) voor de verkiezing van het Europees Parlement. Hierbij is van belang dat:

 • Stemmen met stempas

  Met een stempas en een legitimatiebewijs kunt u stemmen bij een willekeurig stembureau in de gemeente Haaren.

  Meenemen

  • stempas
  • legitimatiebewijs

  Stempas kwijt of niet ontvangen

  De stempassen worden bezorgd op donderdag 2 mei. Heeft u op 15 mei 2019 nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan schriftelijk of persoonlijk een nieuwe aan.

  Kandidatenlijsten

  De kandidatenlijsten worden bezorgd op donderdag 9 mei. Heeft u geen kandidatenlijst ontvangen neem dan contact met ons op.

  Schriftelijk aanvragen

  U kunt tot 17 mei 2019 een vervangende stempas schriftelijk aanvragen. De nieuwe stempas wordt opgestuurd en uw oude stempas wordt ongeldig verklaard. Stuur het ingevulde formulier naar gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren.

  Persoonlijk aanvragen

  Wilt u een nieuwe stempas aanvragen, maak dan persoonlijk een afspraak. Doe dit vóór 22 mei 12:00 uur. U kunt een nieuwe stempas dan persoonlijk aanvragen aan de balie. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen naar de afspraak. Let op: u kunt pas een afspraak maken vanaf 13 mei 2019.

 • Een ander machtigen

  U machtigt van te voren iemand om voor u te stemmen. Dit kan op twee manieren:

  • iemand die ook een stempas heeft ontvangen voor de verkiezingen van het Europees Parlement en in gemeente Haaren woont, kunt u machtigen. Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. De gemachtigde neemt een kopie van uw identiteitsbewijs mee tijdens het stemmen en uw stempas
  • wanneer u niet in de gelegenheid bent om de machtiging op de achterkant van uw stempas in te vullen, dan dient u een schriftelijke volmacht aanvraag in bij de gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. U kunt iedereen machtigen die zelf een stempas heeft ontvangen. Deze dient u uiterlijk 17 mei 2019 in bij de gemeente waar u als kiezer staat ingeschreven.

  Een gemachtigde kan maximaal voor 2 anderen stemmen. Dit doet de gemachtigde op hetzelfde moment als hij/zij zelf gaat stemmen.

 • Kiezerspas

  U kunt een kiezerspas aanvragen voor de verkiezingen Europees Parlement.

  Voor de verkiezingen Europees Parlement hebt u een kiezerspas nodig als u in een andere Nederlandse gemeente wilt gaan stemmen dan waar u woont.

  Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt.

  Stemmen met een kiezerspas

  Voor de verkiezingen Europees Parlement kunt u met een kiezerspas in elke Nederlandse gemeente stemmen.

  Kiezerspas aanvragen

  Uw kiezerspas schriftelijk aanvragen kan tot uiterlijk 17 mei 2019. Stuur het ingevulde formulier naar gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. Stuur uw ontvangen stempas met de aanvraag mee. De stempas wordt ongeldig gemaakt.

  Wilt u een kiezerspas aanvragen, maak dan persoonlijk een afspraak. Doe dit vóór 22 mei 12:00 uur. U kunt een kiezerspas dan persoonlijk aanvragen aan de balie. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen naar de afspraak. Let op: u kunt pas een afspraak maken vanaf 13 mei 2019.

 • Stemmen vanuit het buitenland

  Als u de Nederlandse nationaliteit en kiesrecht heeft of de nationaliteit van een andere lidstaat van de EU en kiesrecht heeft, kunt u altijd stemmen. Ook als u tijdens verkiezingen in het buitenland bent. Bijvoorbeeld vanwege vakantie, studie of werk.

  Als u in het buitenland woont en niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, dan moet u zich registreren.

  Stemmen tijdens vakantie, studie of werk in het buitenland

  U machtigt van te voren iemand om voor u te stemmen. Dit kan op twee manieren:

  • iemand die ook een stempas heeft ontvangen voor de verkiezingen van het Europees Parlement kunt u machtigen. Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. De gemachtigde neemt een kopie van uw identiteitsbewijs mee tijdens het stemmen en uw stempas
  • wanneer u niet in de gelegenheid bent om de machtiging op de achterkant van uw stempas in te vullen, dan dient u een schriftelijke volmacht aanvraag in bij de gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. Deze dient u uiterlijk 17 mei 2019 in bij de gemeente waar u als kiezer staat ingeschreven.                                         

  Een gemachtigde kan maximaal voor 2 anderen stemmen. Dit doet de gemachtigden op hetzelfde moment als hij/zij zijn/haar stem uitbrengt.

  Verblijft u tijdelijk in het buitenland en wilt u toch zelf stemmen, dan kan dit per brief. Deze procedure loopt via de gemeente Den Haag.

 • Stemmen als kiezer buiten Nederland

  Als u voor Nederland wilt stemmen wanneer u in het buitenland woont, moet u zijn geregistreerd als kiezer buiten Nederland. Bij iedere verkiezing krijgt u de documenten die u nodig heeft om te stemmen per post toegestuurd.

  Bent u al geregistreerd als kiezer buiten Nederland? En heeft u verkiezingen van het Europees Parlement ook aangeklikt? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt uw documenten automatisch per post.

  Bent u nog niet geregistreerd als kiezer buiten Nederland? Om mee te kunnen stemmen bij de Europese Parlementsverkiezingen, kunt u zich tot en met 11 april 2019 registreren.

 • Locaties stembureaus

  Stemlocaties gemeente Haaren, totaal 6 stembureaus

  Dorp Adres
  Haaren (stembureau 1 en 2) Gemeentehuis, Mgr. Bekkersplein 2, Haaren
  Helvoirt (stembureau 3 en 4) HelvoirThuis, Kloosterstraat 30, Helvoirt
  Esch Dorpshuis "De Es", Dorpsstraat 5c, Esch
  Biezenmortel Gemeenschapshuis De Vorselaer, Capucijnenstraat 42, Biezenmortel

  Alle stemlocaties zijn toegankelijk voor mindervaliden.

 • Verkiezingsborden

  Op de volgende plaatsen worden verkiezingsborden geplaatst:

  Haaren

  • plantsoen naast Rabobank
  • gazon Groenplein-Groenpleinstraat

  Helvoirt

  • veldje Lindelaan/St. Jorisstraat (nabij spoorlijn)
  • Lindelaan tegenover de Bolle Keizer

  Biezenmortel

  • rotonde Capucijnenstraat –Biezenmortelsestraat 

  Esch

  • Marktplein (ingang linkerzijde)

  Affiches plaatsen op de verkiezingsborden

  • affiches voor de verkiezingen Europees Parlement kunnen vanaf 15 april 2019 geplakt worden
  • affiches mogen gratis geplakt worden
  • affiches dienen gericht te zijn op uitingen die gerelateerd zijn aan de verkiezingen voor de betreffende volksvertegenwoordiging
  • affiches moeten aansluiten bij de andere affiches te beginnen vanaf de rand
  • affiches zijn maximaal 55 cm lang en 55 cm breed. Het is niet toegestaan affiches over elkaar heen te plakken