Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen plaats.

 • StemWijzer

  Test uw politieke voorkeur.

  StemWijzer 

 • Wie mag er stemmen?

  Verkiezingen Provinciale Staten

  Iedereen met de Nederlandse nationaliteit die 18 jaar en ouder is en op 4 februari in de provincie Noord-Brabant woont.

  Waterschapsverkiezingen

  Iedereen met de Nederlandse nationaliteit die 18 jaar of ouder is en in Waterschap de Dommel woont op 4 februari. Ook inwoners uit de Europese Unie mogen meestemmen. Inwoners van buiten de EU mogen stemmen als ze langer dan vijf jaar onafgebroken in Nederland ingeschreven staan en de juiste verblijfsstatus hebben.

 • Stemmen met stempas

  Met een stempas en een legitimatiebewijs kunt u stemmen bij een willekeurig stembureau in de gemeente Haaren.

  Meenemen

  • stempas (als u stemgerechtigd bent voor zowel de Verkiezingen Provinciale Staten als de Waterschapsverkiezingen, krijgt u twee stempassen).
  • legitimatiebewijs

  Iedereen heeft bij de stempas een bijlage ontvangen. Nog eens nalezen? Zie bijlage stempas.

  Stempas kwijt of niet ontvangen

  De stempassen worden bezorgd op donderdag 28 februari. Heeft u op 6 maart nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan schriftelijk of persoonlijk een nieuwe aan.

  Kandidatenlijsten

  De kandidatenlijsten worden bezorgd op donderdag 7 maart. Heeft u geen kandidatenlijst ontvangen neem dan contact met ons op.

  Schriftelijk aanvragen

  U kunt tot 15 maart een vervangende stempas schriftelijk aanvragen. De nieuwe stempas wordt opgestuurd en uw oude stempas wordt ongeldig verklaard. Stuur het ingevulde formulier naar gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. Let op: wilt u twee nieuwe stempassen (Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen)? Vul dan beide onderstaande formulieren in en stuur ze op.

  Persoonlijk aanvragen

  Wilt u een nieuwe stempas aanvragen, maak dan persoonlijk een afspraak. Doe dit vóór 19 maart 12:00 uur. U kunt een nieuwe stempas dan persoonlijk aanvragen aan de balie. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen naar de afspraak. Let op: u kunt pas een afspraak maken vanaf 10 maart 2019.

 • Een ander machtigen

  U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. U kunt:

  • voor de verkiezingen Provinciale Staten een kiezer uit de provincie Noord-Brabant machtigen. Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. De gemachtigde neemt uw stempas mee en een kopie van uw identiteitsbewijs (een foto van uw identiteitsbewijs op de telefoon mag ook indien goed leesbaar)
  • voor de Waterschapsverkiezingen een kiezer uit hetzelfde waterschap machtigen. Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. De gemachtigde neemt uw stempas mee en een kopie van uw identiteitsbewijs (een foto van uw identiteitsbewijs op de telefoon mag ook indien goed leesbaar)
  • schriftelijk machtigen. U kunt iemand een schriftelijke volmacht geven om voor u te stemmen. Een schriftelijke volmacht kunt u niet terugdraaien. U ontvangt een bevestiging van de machtiging en de volmacht wordt naar de gemachtigde verstuurd. Stuur het ingevulde formulier naar gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. Er zijn 2 schriftelijke volmachten. Als u voor beide wilt stemmen moet u beide invullen en opsturen.

  Schriftelijke volmacht verkiezingen Provinciale Staten
  Schriftelijke volmacht Waterschapsverkiezingen

  Een gemachtigde kan maximaal voor 2 anderen stemmen. Dit doet de gemachtigde op hetzelfde moment als hij/zij zelf gaat stemmen.

  Voor de verkiezingen Provinciale Staten kunt u alleen iemand schriftelijk machtigen die in de provincie Noord-Brabant woont. Voor de Waterschapsverkiezingen kunt u alleen iemand schriftelijk machtigen die in hetzelfde waterschap woont.

 • Kiezerspas

  U kunt een kiezerspas aanvragen voor zowel de verkiezingen Provinciale Staten als de Waterschapsverkiezing.

  Voor de verkiezingen Provinciale Staten hebt u een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente in de provincie Noord-Brabant wilt stemmen dan waar u woont.
  Voor de Waterschapsverkiezingen hebt u een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente binnen hetzelfde waterschap wilt stemmen dan waar u woont.

  Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt.

  Stemmen met een kiezerspas

  Voor de verkiezingen Provinciale Staten kunt u met een kiezerspas in elke gemeente in de provincie Noord-Brabant stemmen.
  Voor de Waterschapsverkiezingen kunt u met een kiezerspas in elke gemeente binnen hetzelfde waterschap stemmen.

  Kiezerspas aanvragen

  Uw kiezerspas schriftelijk aanvragen kan tot uiterlijk 15 maart. Stuur het ingevulde formulier naar gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. Stuur uw ontvangen stempas met de aanvraag mee. De stempas wordt ongeldig gemaakt.

  Wilt u een kiezerspas aanvragen, maak dan persoonlijk een afspraak. Doe dit vóór 19 maart 12:00 uur. U kunt een kiezerspas dan persoonlijk aanvragen aan de balie. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen naar de afspraak. Let op: u kunt pas een afspraak maken vanaf 10 maart 2019.

 • Stemmen vanuit het buitenland

  Als u de Nederlandse nationaliteit en kiesrecht heeft, kunt u altijd stemmen. Ook als u tijdens verkiezingen in het buitenland bent. Bijvoorbeeld vanwege vakantie, studie of werk.

  Als u in het buitenland woont en niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, dan heeft u geen stemrecht voor verkiezingen Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen.

  Stemmen tijdens vakantie, studie of werk in het buitenland

  U machtigt van te voren iemand om voor u te stemmen. Dit kan op twee manieren:

  • een kiezer uit dezelfde provincie of waterschap machtigen. Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. De gemachtigde neemt een kopie van uw identiteitsbewijs mee tijdens het stemmen en uw stempas
  • wanneer u niet in de gelegenheid bent om de machtiging op de achterkant van uw stempas in te vullen, dan dient u een schriftelijke volmacht aanvraag in bij de gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. Deze dient u uiterlijk 15 maart 2019 in bij de gemeente waar u als kiezer staat ingeschreven.                                         

  Een gemachtigde kan maximaal voor 2 anderen stemmen. Dit doet de gemachtigden op hetzelfde moment als hij/zij zijn/haar stem uitbrengt.

 • Locaties stembureaus

  Stemlocaties gemeente Haaren, totaal 6 stembureaus

  Dorp Adres
  Haaren (stembureau 1 en 2) Gemeentehuis, Mgr. Bekkersplein 2, Haaren
  Helvoirt (stembureau 3 en 4) HelvoirThuis, Kloosterstraat 30, Helvoirt
  Esch Dorpshuis "De Es", Dorpsstraat 5c, Esch
  Biezenmortel Gemeenschapshuis De Vorselaer, Capucijnenstraat 42, Biezenmortel

  Alle stemlocaties zijn toegankelijk voor mindervaliden.

 • Verkiezingsborden

  Op de volgende plaatsen worden verkiezingsborden geplaatst:

  Haaren

  • plantsoen naast Rabobank
  • gazon Groenplein-Groenpleinstraat

  Helvoirt

  • veldje Lindelaan/St. Jorisstraat (nabij spoorlijn)
  • Lindelaan tegenover de Bolle Keizer

  Biezenmortel

  • rotonde Capucijnenstraat –Biezenmortelsestraat 

  Esch

  • Marktplein (ingang linkerzijde)

  Affiches plaatsen op de verkiezingsborden

  • affiches voor de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen kunnen vanaf 18 februari geplakt worden
  • affiches mogen gratis geplakt worden
  • affiches dienen gericht te zijn op uitingen die gerelateerd zijn aan de verkiezingen voor de betreffende volksvertegenwoordiging
  • affiches moeten aansluiten bij de andere affiches te beginnen vanaf de rand
  • affiches zijn maximaal 55 cm lang en 55 cm breed. Het is niet toegestaan affiches over elkaar heen te plakken
 • Fotowedstrijd Waterschapsverkiezingen

  Water is overal om ons heen: in sloten, kanalen en beken, maar ook in jouw eigen achtertuin. Waterschap De Dommel organiseert de fotowedstrijd ‘Jouw klik met water’ waarin je kunt laten zien hoe jij met water leeft. Maak een mooie foto waarop je jouw band met water in beeld brengt en doe mee!

  Jouw klik met water

  Iedereen heeft wel wat met water, of het nu gaat om een hardlooprondje langs de stadsvijver, turen over prachtige vennen of een mooie wandeling langs een beek. Je kunt het ook dichter bij huis zoeken zoals het regenwater rondom je huis of de sloot in jouw straat. Meedoen? Deelname staat open voor jong en oud, van professional tot hobbyfotograaf. Upload jouw beste foto via www.dommel.nl/jouwklikmetwater en maak kans op spetterende prijzen. Inzenden kan tot 20 maart 2019.

  Nederland Waterland

  Water is zo belangrijk voor ons dagelijks leven. Schoon, veilig en voldoende water zijn niet vanzelfsprekend. Waterschap De Dommel beheert het water in Midden-Brabant en beschermt 890.000 mensen tegen wateroverlast. Jij kunt meebeslissen over hoe het waterschap dat doet. Ben jij 18 jaar of ouder? Dan mag jij op 20 maart 2019 stemmen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. De waterschapsverkiezingen zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Meer informatie vind je op www.dommel.nl/verkiezingen.