Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezing en raadgevend referendum Wiv

21 maart is de gemeenteraadsverkiezing en het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze wet bepaalt:

 • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
 • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
 • hoe het toezicht is geregeld.

Meer informatie over het referendum vindt u op www.referendum-commissie.nl.

Politieke partijen en kandidatenlijst

Meer informatie over de 4 politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing kunt u vinden op de websites van deze partijen: 

Samenwerking '95

Progressief '96

CDA

VVD

Ook is er een overzicht van de kandidaten per partij.

 • Verkiezingsdebatten

  De volgende verkiezingsdebatten zijn bekend bij de griffie:

  • Vrijdag 2 maart om 20.00 uur. Locatie: Den Domp, Haaren
  • Zondag 18 maart om 14.00 uur. Locatie: Den Domp, Haaren

  De gemeente is geen organisator van deze debatten.

 • Wie mag er stemmen?

  Gemeenteraad:

  Iedereen die 18 jaar en ouder is en 5 februari in de gemeente Haaren woont. Ook inwoners uit de Europese Unie mogen meestemmen. Inwoners van buiten de EU mogen stemmen als ze langer dan vijf jaar onafgebroken in Nederland ingeschreven staan en de juiste verblijfsstatus hebben.

  Referendum:

  Iedereen met de Nederlandse nationaliteit die 18 jaar of ouder is en in Nederland woont op 5 februari.

 • Stemmen met stempas

  Met een stempas en een legitimatiebewijs kunt u stemmen bij een willekeurig stembureau in de gemeente Haaren.

  Meenemen

  • stempas (als u stemgerechtigd bent voor zowel het referendum als de gemeenteraadsverkiezingen, krijgt u twee stempassen).
  • legitimatiebewijs

  Iedereen heeft bij de stempas een bijlage ontvangen. Nog eens nalezen? Zie bijlage stempas.

  Stempas kwijt of niet ontvangen

  De stempassen worden verstuurd in week 9. Als u uw stempas niet ontvangen heeft of uw stempas kwijt bent, vraagt u schriftelijk of persoonlijk een nieuwe aan.

  Schriftelijk aanvragen

  U kunt tot 16 maart een vervangende stempas schriftelijk aanvragen. De nieuwe stempas wordt opgestuurd en uw oude stempas wordt ongeldig verklaard. Stuur het ingevulde formulier naar gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. Let op: wilt u twee nieuwe stempassen (gemeenteraadsverkiezing en raadgevend referendum Wiv)? Vul dan beide onderstaande formulieren in en stuur ze op. 

  Persoonlijk aanvragen

  Maak een afspraak vóór 20 maart 12:00 uur. U kunt een nieuwe stempas dan persoonlijk aanvragen aan de balie. De nieuwe stempas wordt gemaakt terwijl u wacht. U kunt deze meteen mee naar huis nemen. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen naar de afspraak.

 • Een ander machtigen

  U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. U kunt:

  • een kiezer uit dezelfde gemeente machtigen. Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. De gemachtigde neemt uw stempas mee en een kopie van uw identiteitsbewijs (een foto van uw identiteitsbewijs op de telefoon mag ook indien goed leesbaar)
  • schriftelijk machtigen. U kunt iemand een schriftelijke volmacht geven om voor u te stemmen. Een schriftelijke volmacht kunt u niet terugdraaien. U ontvangt een bevestiging van de machtiging en de volmacht wordt naar de gemachtigde verstuurd. Stuur het ingevulde formulier naar gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. Er zijn 2 schriftelijke volmachten. Als u voor beide wilt stemmen moet u beide invullen en opsturen.

  Schriftelijke volmacht gemeenteraadsverkiezing 
  Schriftelijke volmacht referendum

  Een gemachtigde kan maximaal voor 2 anderen stemmen. Dit doet de gemachtigde op hetzelfde moment als hij/zij zelf gaat stemmen.

  Voor de gemeenteraadsverkiezing kunt u alleen iemand schriftelijk machtigen die in de gemeente Haaren woont. Voor het referendum kunt u ook iemand schriftelijk machtigen buiten de gemeente.

 • Kiezerspas

  U kunt alleen een kiezerspas aanvragen voor het referendum. 

  U hebt een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u woont.

  Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt.

  Stemmen met een kiezerspas

  Voor het referendum kunt u met een kiezerspas in elke Nederlandse gemeente stemmen.

  Kiezerspas aanvragen

  U kunt een kiezerspas vanaf 21 februari schriftelijk of persoonlijk aanvragen.

  Schriftelijk aanvragen

  Uw kiezerspas schriftelijk aanvragen kan tot uiterlijk 16 maart. Stuur het ingevulde formulier naar gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. Stuur uw ontvangen stempas met de aanvraag mee. De stempas wordt ongeldig gemaakt. 

 • Stemmen vanuit het buitenland

  Als u de Nederlandse nationaliteit en kiesrecht heeft, kunt u altijd stemmen. Ook als u tijdens verkiezingen in het buitenland bent. Bijvoorbeeld vanwege vakantie, studie of werk.

  Als u in het buitenland woont en niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, dan heeft u alleen stemrecht voor het referendum en niet voor de gemeenteraadsverkiezing.

  Stemmen tijdens vakantie, studie of werk in het buitenland

  U machtigt van te voren iemand om voor u te stemmen. Dit kan op twee manieren:

  • een kiezer uit dezelfde gemeente machtigen. Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. De gemachtigde neemt een kopie van uw identiteitsbewijs mee tijdens het stemmen en uw stempas
  • een kiezer uit een andere gemeente machtigen. Dit kan alleen voor het referendum. Dat doet u via een schriftelijke volmacht aanvraag. Deze dient u uiterlijk 16 maart in bij de gemeente waar u als kiezer staat ingeschreven                                         

  Een gemachtigde kan maximaal voor 2 anderen stemmen. Dit doet de gemachtigden op hetzelfde moment als hij/zij zijn/haar stem uitbrengt.

  Stemmen als u in het buitenland woont

  Als u in het buitenland woont en niet ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente, dan meldt u zich aan als kiezer buiten Nederland. Daarna kunt u stemmen voor het referendum. Aanmelden kan tot 7 februari.

 • Locaties stembureaus

  Stemlocaties gemeente Haaren, totaal 6 stembureaus

  Dorp Adres
  Haaren (stembureau 1 en 2) Gemeentehuis, Mgr. Bekkersplein 2, Haaren
  Helvoirt (stembureau 3 en 4) HelvoirThuis, Kloosterstraat 30, Helvoirt
  Esch Dorpshuis "De Es", Dorpsstraat 5c, Esch
  Biezenmortel Gemeenschapshuis De Vorselaer, Capucijnenstraat 42, Biezenmortel

  Alle stemlocaties zijn toegankelijk voor mindervaliden.

 • Verkiezingsborden

  Op de volgende plaatsen worden verkiezingsborden geplaatst:

  Haaren

  • plantsoen naast Rabobank
  • gazon Groenplein-Groenpleinstraat

  Helvoirt

  • veldje Lindelaan/St. Jorisstraat (nabij spoorlijn)
  • Lindelaan tegenover de Bolle Keizer

  Biezenmortel

  • rotonde Capucijnenstraat –Biezenmortelsestraat 

  Esch

  • Marktplein (ingang linkerzijde)

  Affiches plaatsen op de verkiezingsborden

  • affiches mogen gratis geplakt worden
  • affiches dienen gericht te zijn op uitingen die gerelateerd zijn aan de verkiezingen voor de betreffende volksvertegenwoordiging
  • affiches moeten aansluiten bij de andere affiches te beginnen vanaf de rand
  • affiches zijn maximaal 55 cm lang en 55 cm breed. Het is niet toegestaan affiches over elkaar heen te plakken