Vrijkomende agrarische bebouwing

De gemeente Haaren heeft specifiek beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing, dat bestaat uit drie onderdelen:

1. Toetsingskader voor nieuwe initiatieven

Het komt in onze gemeente steeds vaker voor dat door bedrijfsbeƫindiging of omschakeling bebouwing leeg komt te staan. De gemeente denkt graag in deze situaties mee om nieuwe invullingen aan die bebouwing te gegeven. Heeft u plannen om vrijkomende agrarische bebouwing te hergebruiken dan is in het beleid vrijkomende agrarische bebouwing terug te lezen op welke manier die plannen goed ingepast kunnen worden.

2. Sloopverplichting

In de praktijk blijkt dat voor veel van die vrijkomende bebouwing geen nieuwe functies te vinden zijn. De gemeente vindt het daarom ook belangrijk om sloop te stimuleren. Er geldt daarom voor nieuwe niet agrarische functies in het buitengebied een sloopverplichting. U kunt daarbij kiezen om zelf te slopen of om een storting te doen in een sloopfonds. Vanuit dat sloopfonds wordt dan sloop op andere plekken betaald.

3. Sloopsubsidie

Om sloop aantrekkelijker te maken wil de gemeente ook subsidies beschikbaar gaan stellen. Op dit moment wordt daarvoor aan een regeling gewerkt.

Contact

Wilt u meer informatie of een gesprek over hergebruik? Neem dan contact op voor een afspraak met onze medewerkers via het telefoonnummer 0411-627282 of email gemeente@haaren.nl.

Documenten