Vrijkomende agrarische bebouwing

In onze gemeente is het aantal agrarische bedrijven sterk afgenomen. Hierdoor is er sprake van een steeds groter aantal vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Als gemeente krijgen we hierdoor steeds vaker vraag naar ruimte in het bestemmingsplan om op deze locaties nieuwe functies te ontwikkelen. Om deze ruimte te kunnen bieden zijn we bezig om hiervoor een beoordelingskader te ontwikkelen.

Om tot beleid te komen voor vrijkomende agrarische bebouwing zijn er gesprekken gevoerd met verschillende partijen waaronder provincie, GGD, ZLTO, ondernemersvereniging Haaren, Recron, Koninklijke Horeca Nederland, stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren, Duurzame Energie Haaren, Natuurmonumenten, Stichting het Groene Woud en Waterschap De Dommel.

Daarnaast vonden er op 20 september en 28 september bijeenkomsten plaats en had iedereen de mogelijkheid om een vragenlijst in te vullen op internet. Naar aanleiding hiervan hebben we als gemeente veel input ontvangen.

De ontvangen informatie is uitgewerkt tot een concept beleidsplan. Dit concept is op 15 december 2016 gepresenteerd aan de gemeenteraad en belangstellenden. Op 2 februari 2017 is het beleidskader vrijkomende agrarische bebouwing vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente een toetsingskader voor nieuwe initiatieven met vrijkomende agrarische bebouwing.

Sloopregeling

Nu is de in het beleid genoemde sloopregeling verder uitgewerkt en nodigen wij iedereen uit om in de periode van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017 te laten weten wat u van deze concept sloopregeling vindt.  Mail uw reactie aan gemeente@haaren.nl . Of stuur een brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 44, 5076 ZG Haaren met vermelding van “sloop vrijkomende agrarische bebouwing”. U kunt ook een afspraak maken voor uw mondelinge reactie of vraag. Bel Hiervoor 0411-627282.