Vuur stoken

Het stoken van afval is verboden. Schoon, droog en zuiver snoeihout mag in maart en oktober worden gestookt. U dient dit wel minimaal twee werkdagen van te voren te melden.

Vuur stoken melden

 • Regels stookverbod

  Bij het 'Ontheffingsbeleid op het stookverbod', zijn de volgende beleidsregels van toepassing:

  1. Er mag alleen schoon, droog en zuiver snoeihout, afkomstig van het eigen perceel en liggend in het buitengebied, worden gestookt.
  2. In verband met de flora en fauna wetgeving mag alleen worden gestookt in de maanden MAART en OKTOBER.
  3. Het stoken mag niet geschieden op zaterdag, zondag en op feestdagen.
  4. Het stoken moet geschieden op een kaal terrein. Binnen een afstand van 15 meter mag geen gebouw, boom, struikgewas of brandbare voorwerp aanwezig zijn.
  5. Er mag niet gestookt worden op een afstand van minder dan 100 meter van een bos, een heide- of duinterrein of op veengrond.
  6. Er moet voortdurend toezicht door een meerderjarige persoon zijn, toezicht totdat het vuur geheel is gedoofd.
  7. Er moet tijdens het stoken een brandpreventieve voorziening aanwezig zijn: een goedgekeurde poederblusser met een inhoud van minimaal 6 kg of 100 kg los zand en een schop of een waterblusmiddel met permanente watertoevoer.
  8. De stookplaats moet zodanig zijn gesitueerd en/of ingericht dat geen (rook)overlast voor het verkeer, bij woonverblijven of voor andere in de directe omgeving verblijvende personen wordt veroorzaakt. De stookplaats dient minimaal 50 meter vanaf de openbare weg te zijn gesitueerd.
  9. Bij verhoogde concentratie luchtverontreiniging (smog alarm), harde wind (windkracht 6 of meer), mist of een langdurige periode van droogte of vanwege een andere (tijdelijke) situatie van mogelijke overlast of gevaar, mag niet worden gestookt.
  10. Het stoken in de periode tussen zonsondergang en zonsopgang is niet toegestaan, het vuur moet bij zonsondergang gedoofd zijn.
  11. De oppervlakte van het vuur mag niet meer dan 4 m2 bedragen en de hoogte van de brandstapel mag maximaal 1 meter bedragen.
  12. Degene die gebruik maakt van de ontheffingsmogelijkheid is verplicht alle voorzorgs­maatregelen in acht te nemen om de verbranding op een veilige en milieubewuste wijze plaats te laten vinden.
  13. De stookplaats moet na het stoken geheel schoon worden achtergelaten. Stookresten dienen binnen twee dagen op een verantwoorde wijze te zijn verwijderd en afgevoerd.
  14. Alle aanwijzingen van een gemeentelijke-, brandweer- of politiefunctionaris moeten terstond worden opgevolgd.