Wegen

Wegen in de gemeente Haaren onderhouden we van tijd tot tijd. Soms sluiten we daarvoor tijdelijk wegen af. In de koude periode is het noodzakelijk om gladheid te bestrijden.

 • Herinrichting Leunisdijk Esch

  De riolering en het straatwerk van de Leunisdijk in Esch is aan vervanging toe. Vervanging van het riool en het straatwerk biedt ook mogelijkheden om  de inrichting  van de Leunisdijk te veranderen. Deze herinrichting loopt  vanaf Leunisdijk 1 tot en met Leunisdijk 47B.

  Brabant Water verricht voorafgaand aan de herinrichting werkzaamheden uit tussen de Romeinseberg en het Marktplein. Het waterleidingnet op deze locatie is grotendeels in de jaren '30 aangelegd en was daarom aan vernieuwing toe.

  Onderstaand de ontwerptekeningen (inzoomen voor betere leesbaarheid).

  De werkzaamheden starten na de zomervakantie en duren tot begin 2021. Vanwege optimalisaties aan het ontwerp (scheiden van regenwater en afvalwaterriool en de hoge ligging van de gasleiding) en tevens stijgende bouwkosten is extra krediet aangevraagd. De gemeenteraad moet dit goedkeuren in de raadsvergadering van 2 april. Vanwege de naderende herindeling zal ook de gemeenteraad van Boxtel hier goedkeuring op moeten geven. De planning is daarom nog onder voorbehoud.

  Ontwerptekeningen 1
  Ontwerptekeningen 2
  Ontwerptekeningen 3

 • Herinrichting Torenstraat Helvoirt

  De riolering en het straatwerk van de Torenstraat is aan vervanging toe. Deze werkzaamheden bieden kansen om veranderingen aan de inrichting aan te brengen. Met de klankbordgroep (waaronder omwonenden en bedrijven) zijn overleggen geweest over deze inrichting. De start van de werkzaamheden vindt plaats na de zomervakantie.

  Voor een impressie van het ontwerp kunt u onderstaande twee tekeningen bekijken.

  Impressie 1
  Impressie 2

 • Wegwerkzaamheden

  In de gemeente Haaren wordt regelmatig gewerkt aan de weg.

  Bezoek hiervoor https://melvin.ndw.nu/public (MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland).

 • Gladheid

  Als gemeente strooien we in een bepaalde prioritering volgens het gladheidsbestrijdingsplan:

  Prioriteit 1: belangrijke toegangs- en verbindingswegen, busroutes en fietspaden

  Prioriteit 2: toegangswegen richting openbare voorzieningen zoals scholen, verzorgingstehuizen, brandweerkazernes, gemeentehuis, openbare parkeerterreinen en winkelcentra.

  Voor meer details bekijkt u de strooiroutes.

 • Zelf iets doen tegen gladheid

  U kunt zelf een bijdrage leveren aan het bestrijden van de gladheid.

  Help mee om de stoep, inrit en wandelpaadjes in de omgeving van uw woning en/of bedrijfspand ijs- en sneeuwvrij te houden. Zo helpt u ook uw buren om veilig de straat op te gaan.