Wegen

Wegen in de gemeente Haaren onderhouden we van tijd tot tijd. Soms sluiten we daarvoor tijdelijk wegen af. In de koude periode is het noodzakelijk om gladheid te bestrijden.

 • Gladheid

  Als gemeente strooien we in een bepaalde prioritering volgens het gladheidsbestrijdingsplan:

  Prioriteit 1: belangrijke toegangswegen, busbanen, fietspaden en voetpaden

  Prioriteit 2: speciale openbare voorzieningen: scholen, verzorgingstehuizen, brandweer, gemeentehuis, openbare parkeerterreinen

  Als het lange tijd sneeuwt, strooien we meerdere malen de belangrijkste wegen.

  Voor meer details bekijkt u per dorp de strooiroutes:

 • Zelf iets doen tegen gladheid

  Help bij het sneeuwvrij maken van trottoirs, inritten en wandelpaadjes in de omgeving van uw woning en/of bedrijfspand.

 • Wegwerkzaamheden

  In de gemeente Haaren wordt regelmatig gewerkt aan de weg. Bezoek hiervoor www.haalmeeruitdeweg.nl.