Wegen

Wegen in de gemeente Haaren onderhouden we van tijd tot tijd. Soms sluiten we daarvoor tijdelijk wegen af. In de koude periode is het noodzakelijk om gladheid te bestrijden.

 • Wegwerkzaamheden

  In de gemeente Haaren wordt regelmatig gewerkt aan de weg.

  Bezoek hiervoor https://melvin.ndw.nu/public (MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland).

 • Gladheid

  Als gemeente strooien we in een bepaalde prioritering volgens het gladheidsbestrijdingsplan:

  Prioriteit 1: belangrijke toegangs- en verbindingswegen, busroutes en fietspaden

  Prioriteit 2: toegangswegen richting openbare voorzieningen zoals scholen, verzorgingstehuizen, brandweerkazernes, gemeentehuis, openbare parkeerterreinen en winkelcentra.

  Voor meer details bekijkt u de strooiroutes.

 • Zelf iets doen tegen gladheid

  U kunt zelf een bijdrage leveren aan het bestrijden van de gladheid.

  Help mee om de stoep, inrit en wandelpaadjes in de omgeving van uw woning en/of bedrijfspand ijs- en sneeuwvrij te houden. Zo helpt u ook uw buren om veilig de straat op te gaan.