Wob-verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid.

 • Een Wob-verzoek indienen

  De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website. Wilt u informatie over een bestuurlijke aangelegenheid dat (nog) niet gepubliceerd is? Dien dan bij de gemeente een Wob-verzoek in. Dit is een verzoek om openbaarmaking van de informatie. Dit betekent dat de informatie voor iedereen openbaar wordt.

  De gemeente kan een bedrag per kopie in rekening brengen.

 • Verloop aanvraag Wob-verzoek

  • u kunt een Wob-verzoek zowel schriftelijk als mondeling indienen
  • de gemeente beslist binnen 4 weken over uw verzoek
  • de gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. De gemeente geeft u hier een reden voor
  • u kunt de openbare informatie op verschillende manieren krijgen. Voorbeelden: een kopie van een document of een uitnodiging om de documenten te bekijken
  • wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken
 • Voorwaarden Wob-verzoek

  Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de informatie die u vraagt is nog niet openbaar
  • u vermeldt zo precies mogelijk welke informatie u wilt ontvangen
  • de informatie die u vraagt heeft betrekking op een bestuurlijke aangelegenheid van de gemeente