WOZ-waarde

De hoogte van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) hangt af van de waarde van een pand of stuk grond. Dit noemen we Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De gemeente bepaalt jaarlijks de woz-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden of stukken grond. Wij houden onder meer rekening met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking.

Vraag eenvoudig de WOZ-waarde op via www.wozview.nl.

Voor uitgebreide informatie en taxatieverslag WOZ-waarde gaat u naar de digitale belastingbalie.

 • WOZ-waarde en taxatieverslag

  De WOZ-waarde is de verkoopwaarde van uw huis op 1 januari van het jaar daarvoor. Dit is de waardepeildatum. Wijzigingen en verbouwingen in de loop van het jaar nemen we mee in de WOZ-waarde. Ook de Belastingdienst en het Waterschap gebruiken de WOZ-waarde. Eind februari krijgt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen gecombineerd met de WOZ-beschikking.

 • Bezwaar tegen woz-waarde

  Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dien dan een online bezwaar in.

 • Automatische incasso

  Ben zo min mogelijk tijd kwijt met uw financiële administratie en betaal de gemeentelijke belastingen via automatische incasso.

  Automatische incasso wordt ook machtiging genoemd. Door een machtiging af te geven, geeft u de gemeente toestemming om de belasting in 10 termijnen van uw rekening af te schrijven. U vult één keer een machtigingskaart in en de betaling gaat voortaan automatisch. Het stamnummer wat u moet invullen staat op uw aanslag.

  Print de kaart uit, vul hem in en onderteken het daarna.

  Stuur de kaart vervolgens naar het adres dat op de kaart staat vermeldt. Let u alstublieft op de juiste frankering? U kunt de kaart ook afgeven op het gemeentehuis.

  Machtigingskaart

 • Rekeningnummer wijzigen

  Heeft u een nieuw rekeningnummer en wilt u via dit rekeningnummer uw gemeentelijke belastingen betalen? Dan kunt u de wijziging via de digitale belastingbalie doorgeven. 

 • Contact

  Belastingtelefoon (0411) 65 59 00 of mail naar belastingen@haaren.nl